ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 76 (2)
Cilt: 76  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
THDBD 2019-2 Cilt 76 Tüm Dergi
TBHEB 2019-2 Vol 76 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 124 - 229
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Yozgat Çevresinde Yaşayan Çocuklarda Brusella Antikor Seropozitifliği
Brucella Antibody Seropositivity In Children Living Around Yozgat
Seda Sabah Özcan, Ghaniya Daar Ede, Neziha Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.43660  Sayfalar 125 - 130

3.
Manisa İli Hepatit A Seronegatifliği ve Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014
Hepatitis A seronegativity and its relationship with social determinants in Manisa Province, 2014
Hilal Görgel Kahraman, Özgen Alpay Özbek, Mestan Emek, Gonca Atasoylu, Özgur Sekreter, Belgin Ünal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.05826  Sayfalar 131 - 140

4.
Terme ilçesinde Shilella sonnei enfeksiyonu salgını, Türkiye, Eylül 2012
Outbreak of Shigella sonnei infection in Terme City, Turkey, September 2012
Selmur Topal, Hüseyin Çelik, Şenol Yılmaz, Erdinç Özoğlu, Okan Karaoğlanoğlu, Fehminaz Temel, Hülya Şirin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.90277  Sayfalar 141 - 148

5.
Meram ilçesinde ev tipi su arıtma cihazların kullanım sıklığının belirlenmesi ve içme suyu kalitesine etkisi
Determination of usage frequency of household type water purifiers and effects on drinking water quality in Meram district
Yusuf Kenan Boyraz, Lütfi Saltuk Demir, Kübra Eken, Muhammet Fatih Tabara, Reyhan Evci, Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.90197  Sayfalar 149 - 156

6.
Yeni Zelanda Beyaz Tavşanların Serum Biyokimyasal Parametrelerin Normal Değerleri
Normal values of biochemical parameters in serum of New Zealand White Rabbits
Özcan Özkan, Selçuk Pekkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.53254  Sayfalar 157 - 162

7.
Kanser erken teşhis ve tarama eğitim merkezleri'ne (KETEM) başvuran kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) sıklığının değerlendirilmesi ve genotiplerin analizi
Evaluation of the frequency of Human Papillomavirus (HPV) in women admitted to cancer early diagnosis and screening training centers (KETEM) and analysis of HPV genotypes
Özgür Kan, Ümit Görkem, Ahmet Barış, Özgür Koçak, Cihan Toğrul, Engin Yıldırım
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.47123  Sayfalar 163 - 168

8.
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Sağlık Bakım İlişkili Candida İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Health-Care Associated Candida Infections In An Intensive Care Unit
Serife Cetin, Hafize Sav, Ilhami Celik, Elif Bolat, Fahriye Afsar Cagır, Tugba Bulut, Gulden Sengul, Serpil Baslarlı, Ozlem Kaya Hassu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.78785  Sayfalar 169 - 176

9.
Gastroenterit semptomları olan olgularda Adenovirüs sıklığının shell-vial hücrü kültürü yöntemi ile saptanması
Detection of adenovirüs frequency in cases with gastroenteritis symptoms by shell-vial cell culture
Ayşegül Aksoy Gökmen, Candan Çiçek, Hale Kalfaoğlu, Eylem Ulaş Saz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.38233  Sayfalar 177 - 182

10.
Ankilozan spondilitli hastalarda BMP-6 (rs267196 ve rs267192) genetik polimorfizmi
Genetic polymorphism of BMP-6 gene (rs267196 and rs267192) in patients with Ankylosing spondylitis
Özlem Öztopuz, Fatma Sılan, Özlem Coşkun, Ayla Akbal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.91979  Sayfalar 183 - 194

11.
İndirekt Hemaglütinasyon Yöntemiyle anti-Echinococcus granulosus Antikorları Pozitif Saptanan Serum Örneklerinin Western Blot Testi ile Değerlendirilmesi
Western blot assay of anti-Echinococcus granulosus antibody positive serum samples by indirect haemagglutination method
Ayşe Semra Güreser, Gamze Gizem Duman, Fakhriddin Sarzhanov, Djursun Karasartova, Funda Dogruman Al, Aysegul Taylan Ozkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.03779  Sayfalar 195 - 202

12.
Polikistik over sendromunda progesterone tedavisinin pulmoner fonksiyonlara etkisi
Effects of progesterone treatment in polycystic ovary syndrome on pulmonary functions
Fikriye Karanfil Yaman, Sertaç Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.46656  Sayfalar 203 - 210

13.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullarda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Yapılan “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Application of The "White Flag Cooperation Protocol" in The Schools of National Education Directorate of Province of Ankara in 2017-2018 Academic Year
Asiye Çiğdem Şimşek, Zuhal Yıldırım, Seçil Özkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.19327  Sayfalar 211 - 220

DERLEME
14.
Biyolojik Olmayan Kompleks İlaçlar
Non-Biological Complex Drugs
Büşra Cesur, Devrim Demir Dora
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.95770  Sayfalar 221 - 228


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale