ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(4): 341-346 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.25932

HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient

Muhammet Gülhan1, Muhammet Fatih Topuz2, Pınar Yıldız Gülhan3, Olgun Öztürk4, Serdar Gül5
1Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Tosya State Hospital, Kastamonu, Turkey
2Department Of Ear Nose Throat Head And Neck Surgery, Tosya State Hospital, Kastamonu, Turkey
3Department Of Chest Diseases, Tosya State Hospital, Kastamonu, Turkey
4Department Of General Surgery, Tosya State Hospital, Kastamonu, Turkey
5Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

Hepatitis B infection can lead to serious and mortal illnesses such as cirrhosis and hepatocellular carcinoma. HBsAg usually persists in chronic Hepatitis B patients. Spontaneous or under the treatment Anti-HBs seroconversion can be rarely observed and considered to be the endpoint of treatment if it occurs under treatment. In this case study, we talk about 63 years old patient who does not know that he has cirrhosis but AntiHBs positive. The patient applied to our clinic to take some regular follow-ups which have not been taken for many years. In his first examination it was learned that the patient has been hepatises positive for 20 years and stopped follow-ups after taking two years medical treatment. Physical examination was normal and blood tests showed that AntiHBs positive and thrombocytopenia. Abdominal ultrasonography findings suggest that the patient has cirrhosis. When we asked patient’s earlier results with AntiHBs positive to search in terms of cirrhosis etiology, his previous biopsy was reported as cirrhosis 19 years ago. The results of the patient were examined and we understood that, hepatitis B is the reason of cirrhosis and HBsAg /Anti-HBs seroconversion occurred after cirrhosis. The tenofovir treatment was started to patient who has low titer HBV DNA and treated with interferon previously. The AntiHBs positivity can detract the specialists from hepatitis B infection when the cirrhosis etiology is investigated. The patient whose previous story was not detailed can be misdiagnosis. HBVDNA test should be kept in mind when the cirrhosis etiology is investigated in AntiHBs positive patient with cirrhosis. We presented this case because there is no HBsAg/AntiHBs seroconversion after cirrhosis published before.

Keywords: Hepatitis B, cirrhosis, AntiHbS seroconversion

Sirozlu hastada HBsAg/AntiHBs Serokonversiyonu

Muhammet Gülhan1, Muhammet Fatih Topuz2, Pınar Yıldız Gülhan3, Olgun Öztürk4, Serdar Gül5
1Tosya Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kastamonu
2Tosya Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kastamonu
3Tosya Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kastamonu
4Tosya Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kastamonu
5Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

Kronik hepatit B siroz ve hepatoselüler kanser gibi ciddi ve ölümcül hastalıklara neden olabilir. Kronik hepatit B hastalarında genellikle HbSAg varlığını devam ettirir. Spontan ya da tedavi altında AntiHbSserokonversiyonu nadirde olsa görülebilir ve tedavi altında ise tedavi sonlandırma kriteri olarak düşünülür. Bu olgu sunumumuzda AntiHbS pozitifliği olan ancak siroz olduğunu bilmeyen 63 yaşındaki erkek hastadan bahsedilmiştir. Hasta polikliniğimize uzun yıllardır yaptırmadığı takiplerine tekrar başlamak için başvurdu. İlk muayenesinde 20 yıldır hepatit B hastası olduğu ve 2 yıl tedavi aldığı sonrasında takiplerini bıraktığı öğrenilmiştir. Fizik muayenesi normal olan hastanın yapılan kan tahlillerinde AntiHbS’ nin pozitif olduğu ve trombositopenisi olduğu tespit edilmiştir. Hastanın yapılan radyolojik incelemelerinde batın ultrasonografi (USG) bulgularının siroz ile uyumlu olduğu görülmüştür. AntiHbS pozitif gelen hastanın siroz etyolojisi açısından incelemek amacıyla özgeçmişi irdelendiğinde; 19 yıl önce yapılan biyopsinin siroz olarak rapor edildiği görülmüştür. Hastanın siroz nedeninin hepatit B olduğu ve siroz hastalığı geliştikten sonra HbSAg/AntiHbSserokonversiyonu oluştuğu anlaşılmıştır. Daha önce interferon tedavisi alan ve HBVDNA’sı düşük titre pozitif devam eden hastaya tenefovir tedavisi başlanmıştır. Siroz etyolojisi araştırılan hastalarda AntiHbS pozitifliği klinisyeni Hepatit B hastalığından uzaklaştırabilir. Hikayesi derinleştirilmeyen hastalar yanlış tanı konulmasına neden olabilir. Siroz etiyolojisi araştırılan hastalarda herhangi bir neden bulunamazsa ve hasta AntiHbS pozitif ise HBV DNA testi yapılması akılda tutulmalıdır. Literatürde benzer şekilde siroz hastalığı geliştikten sonra HbSAg/AntiHbSserokonversiyonu görülen hasta ile ilgili yayın bulunmadığından bu olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, siroz, AntiHbS serokonversiyonu

Muhammet Gülhan, Muhammet Fatih Topuz, Pınar Yıldız Gülhan, Olgun Öztürk, Serdar Gül. HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(4): 341-346

Corresponding Author: Muhammet Gülhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale