ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Human Herpesvirus 8 And Kaposi’s Sarcoma [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(3): 129-134

Human Herpesvirus 8 And Kaposi’s Sarcoma

Ufuk Dizer, Levent Hayat
Gata İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad.


Human Herpesvırus 8 Ve Kaposi Sarkomu

Ufuk Dizer, Levent Hayat
Gata İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad.

GİRİŞ
İlk kez 1872 yılında Moritz Kaposi tarafından “İdiopatik Multipl Pigmente Sarkom” olarak tanımlanan Kaposi Sarkom (KS), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) olguları ile ilişkisinin belirlendiği 1981 yılından günümüze değin gittikçe popülarite kazanan bir yandaş tümöral yapı olarak ifade edilebilir (1). Hakkında; gerçek bir neoplazm mı, yoksa neoplastik olmayan vasküler bir oluşum mu; endotelyuma ait olduğu kabul edilmekle birlikte, prolifere olan endotelyumun kan damarına mı, yoksa lenfatik endotele mi ait olduğu tartışmaları süregelmişse de çağdaş görüşe göre iki sistemden hiçbirisine ait olmadığı, tümörün immatür mezenşimal hücrelerden kaynak aldığı söylenebilir (2).


Ufuk Dizer, Levent Hayat. Human Herpesvirus 8 And Kaposi’s Sarcoma. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(3): 129-134

Corresponding Author: Ufuk Dizer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale