ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
An Investigation Of Brucella Antibodıes In Milk Samples Collected From Afyon Region [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(3): 87-92

An Investigation Of Brucella Antibodıes In Milk Samples Collected From Afyon Region

Beytullah Kenar1, Mustafa Altındiş2
1Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Abd,
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Afyon

OBJECTIVE: Raw milk can be contaminated by several pathogenic microorganisms found in feces, other excretions and infected mammary glands of animals, or in the environment. Mycobacterium tuberculosis and Brucella spp. are two of the most important pathogens.
METHODS: Brucella spp. is transmitted to the humans via direct contact with the infected animals or by consumption of their milk or milk products. Transmission of the microorganism frequently occurs after oral intake of cheese produced from unpasteurized milk. In this study, unpasteurized milk samples obtained from different parts of Afyon were screened for Brucella.
RESULTS: Agglutination test using Brucella abortus antigen and Ring test were performed at 120 milk samples obtained from six milk collection units. Agglutination test was positive in 6 (5.0 %) milk samples obtained from only one village.
CONCLUSION: Rose Bengal test was performed at blood samples taken from six cows which have positive agglutination test at their milk samples and Rose Bengal test was found positive at all this samples.

Keywords: Brucellosis, raw milk, agglutination test, Ring test, Rose Bengal test, Serum Agglutination test

Afyon Bölgesi Süt Örneklerinde Brucella Antikoru Araştırılması

Beytullah Kenar1, Mustafa Altındiş2
1Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Abd,
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Afyon

AMAÇ: Yeni sağılmış sütte, enfekte meme, dışkı veya salgılardan, çevreden ve ekipmanlardan bulaşabilen farklı cinslere ait birçok mikroorganizma bulunur.
YÖNTEMLER: Bunların en önemlileri, Mycobacterium tuberculosis ve Brucella türleridir. insanlara Brucellosis, hayvanlardan direkt olarak veya onların süt ve ürünleri ile geçmektedir. Özellikle pastörize edilmemiş veya çiğ sütten yapılan ve olgunlaştırılmadan tüketilen peynirlerin yenilmesi ile sık görülmektedir. Bu çalışmada hayvancılığın yaygın yapıldığı bölgemizin farklı yerlerinden alınan süt örneklerinde, aglütinasyon testi ve Ring halka testi ile Brucella antikorlarının varlığı araştırılmıştır.
BULGULAR: Afyon ili merkez, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerine bağlı altı farklı köydeki değişik çiftliklerden elde edilen 120 süt örneğinde Brucella abortus antijeni kullanarak aglütinasyon testi ve Ring testi yapılmıştır.
SONUÇ: Emirdağ’dan alınan süt numunelerinin altısında (6/120=%5.0) test pozitif bulunmuş, bu ineklerden kan alınarak Rose Bengal testi uygulanmış ve sonuçlar pozitif olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, çiğ süt, aglütinasyon testi, Ring testi, Rose Bengal testi, serum aglütinasyon testi

Beytullah Kenar, Mustafa Altındiş. An Investigation Of Brucella Antibodıes In Milk Samples Collected From Afyon Region. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(3): 87-92

Corresponding Author: Mustafa Altındiş
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale