ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Development of quality indicators in the field of blood banking and transfusion medicine in Turkey [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 321-332 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.62444

Development of quality indicators in the field of blood banking and transfusion medicine in Turkey

Ayşe SAKİOĞLU1, Sibel ELDEMİR2, İsmail Yaşar AVCI3
1Turkish Red Crescent Internal Anatolia Blood Center Kayseri
2Türkish Red Crescent Blood Services General Directorate Quality And Strategic Management Directorate Ankara
3Gülhane Institute Of Health Sciences, Department Of Blood Banking And Transfusion Medicine Ankara

As a result of the work initiated by the World Health Organization with the slogan ‘’ Safe blood begins with me ‘’, the understanding of quality in blood banking and transfusion medicine has begun to be felt more clearly. In our country, quality studies in transfusion medicine gained momentum with the ‘’ Safe blood supply project ‘’. For blood service units, quality has gone beyond the understanding of ‘’ write what you do, do what you write ‘’ and become a part of the safe blood supply process. The fact that the understanding of the quality management system made its presence felt more intensely created the need for blood service units to express the positive contributions of the quality management system with concrete indicators. Monitoring the processes in transfusion medicine with the quality indicators to be established can be the targeted concrete evidence. Quality indicators are also important for evaluating and comparing the performances of blood service units. There are various studies on establishing quality indicators in transfusion medicine at national and international level. However, quality indicators for transfusion centers were barely mentioned in these studies. There are no standardized quality indicators for transfusion centers at the national level. In our article, we evaluated the deficiencies in quality indicators in blood banking and transfusion medicine in Turkey. We have developed exemplary quality indicators by making use of international and national studies. We believe that in the future, more comprehensive studies will be carried out and standardized blood banking and transfusion medicine quality indicators approved by the competent authority will be established.

Keywords: Quality, Indicator, Blood Banking and Transfusion Medicine

Türkiye’de kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında kalite göstergelerinin geliştirilmesi

Ayşe SAKİOĞLU1, Sibel ELDEMİR2, İsmail Yaşar AVCI3
1Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Kayseri
2Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite Ve Stratejik Yönetim Direktörlüğü Ankara
3Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kan Bankacılığı Ve Transfüzyon Tıbbı Anabilim Dalı Ankara

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘’ Güvenli kan benimle başlar’’ sloganı ile başlattığı çalışmalar sonucu, kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbında kalite anlayışı daha belirgin hissedilmeye başlanmıştır. Ülkemizde ise ‘’ Güvenli kan temin projesi ‘’ ile transfüzyon tıbbında kalite çalışmaları hız kazanmıştır. Kan hizmet birimleri için kalite ‘’ yaptığını yaz, yazdığını yap’’ anlayışının ötesine geçerek, güvenli kan temini sürecinin bir parçası haline gelmiştir. Kalite yönetim sistemi anlayışının, varlığını daha yoğun hissettirmesi, kan hizmet birimleri için, kalite yönetim sisteminin olumlu katkılarının somut göstergelerle ifade edilmesi ihtiyacını oluşturmuştur. Oluşturulacak kalite göstergeleri ile transfüzyon tıbbındaki süreçlerin izlenmesi, hedeflenen somut kanıtlar olabilir. Kan hizmet birimlerinin performanslarının değerlendirilmesi ve kıyaslanabilmesi için de kalite göstergeleri önemlidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde, transfüzyon tıbbında kalite göstergeleri oluşturulmasına yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda, özellikle transfüzyon merkezleri için kalite göstergelerine çok az değinilmiştir. Ulusal düzeyde de transfüzyon merkezlerine yönelik standardize edilmiş kalite göstergeleri bulunmamaktadır. Yazımızda, Türkiye kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbında kalite göstergelerinde hissedilen eksiklikleri değerlendirdik. Uluslararası ve ulusal çalışmalardan yararlanarak örnek kalite göstergeleri geliştirdik. İlerleyen süreçte daha kapsamlı çalışmalar yapılarak, yetkili otorite tarafından onaylanmış, standardize edilmiş kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kalite göstergelerinin oluşturulacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Gösterge, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Ayşe SAKİOĞLU, Sibel ELDEMİR, İsmail Yaşar AVCI. Development of quality indicators in the field of blood banking and transfusion medicine in Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 321-332

Corresponding Author: Ayşe SAKİOĞLU, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale