ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Evaluation of Antinuclear antibodies in pregnant women with abortion with toxocariasis and toxoplasmosis in Iran [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 217-228 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.69009

Evaluation of Antinuclear antibodies in pregnant women with abortion with toxocariasis and toxoplasmosis in Iran

Vahid RAİSSİ1, Zahra BABAEİ SAMANİ2, Mohammadreza BAGHERPOOR3, Zahra SOHRABİ4, Soudabeh ETEMADİ5, Soudabeh ETEMADİ6, Omid RAİESİ7, Pantea JALALİ8, Mohammad ZAREİE9, Gita ALİZADEH1, Zeynab HASHEMİ BAGHİ10, Asmaa NASR11
1Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2DVM student at faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, shahrekord, Iran
3Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Resistant Tuberculosis Institute, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan,
6Department of Medical Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
7Department of Medical Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
8Department of Microbiology, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
9Department of Basic Sciences of Veterinary Medicine, Kazerun branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
10Department of Sociology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
11Genetic Engineering and Biotechnology Research Institute, University of Sadat City, Sadat City Egypt

INTRODUCTION: Toxoplama gondii, Toxocara spp, and antinuclear antibodies (ANAs) have been reported as a cause of abortion. To determine the prevalence rate of T. gondii, Toxocara spp, and ANAs in aborted women, and to investigate the association between infection and the number of the sociodemographic estimated risk factors.
METHODS: This study was carried out in aborted women referred to the Qaem hospital in Mashhad city (Razavi Khorasan Province). Serum samples were examined for the presence of Antinuclear Antibody (IgG antibodies), anti-Toxoplasma gondii IgG and IgM antibodies, and IgG anti-toxocariasis spp antibodies by ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit. Data like contact with animals' cats and dogs, age, and Type of cause of abortion (in most cases) were collected as risk factors for the prevalence of infection
RESULTS: Out of 162 total samples of pregnant women were collected, 28% were positive for T.gondii IgG, and 2% IgM, anti-Toxocara spp IgG antibodies were detected in 12% and Antinuclear antibodies detected in 31% in pregnant women with abortion. Co-infection of T.gondii and Toxocara spp detected in 9%, also ANAs detected in cases with T.gondii in 24% and 10% with Toxocara spp.ANAs showed positivity with co-infection of T.gondii and Toxocara spp in 8%. This study showed a significant association between infection of each T.gondii, Toxocara spp, and ANAs with age and animal contact such as cats and dogs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed that the prevalence of T.gondii, Toxocara spp in pregnant women with abortion is common and detection of ANAs is considered as a cause of abortion.

Keywords: Antinuclear Antibody, Toxoplasmosis, Toxocariasis, Pregnant women, Abortion.

İran'da toksokariyaz ve toksoplazmozlu düşük yapan gebelerde Antinükleer antikorların değerlendirilmesi

Vahid RAİSSİ1, Zahra BABAEİ SAMANİ2, Mohammadreza BAGHERPOOR3, Zahra SOHRABİ4, Soudabeh ETEMADİ5, Soudabeh ETEMADİ6, Omid RAİESİ7, Pantea JALALİ8, Mohammad ZAREİE9, Gita ALİZADEH1, Zeynab HASHEMİ BAGHİ10, Asmaa NASR11
1Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Halk Sağlığı Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji ve Mikoloji Bölümü, Tahran, İran.
2Shahrekord Üniversitesi Veteriner Fakültesi DVM öğrencisi, Shahrekord, İran
3Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Meşhed, İran.
4Öğrenci Araştırma Komitesi, Hemşirelik ve Ebelik Okulu, Isfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi, İsfahan, İran
5Enfeksiyon Hastalıkları ve Tropikal Tıp Araştırma Merkezi, Dirençli Tüberküloz Enstitüsü, Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Zahedan,
6Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Zahedan, İran
7Tıbbi Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ilam Tıp Bilimleri Üniversitesi, Ilam, İran.
8Mikrobiyoloji Bölümü, Tahran Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, Tahran, İran
9Veteriner Tıbbı Temel Bilimler Bölümü, Kazerun şubesi, İslami Azad Üniversitesi, Kazerun, İran.
10Sosyoloji Bölümü, Zahedan Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, Zahedan, İran.
11Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Sadat City Üniversitesi, Sadat City Mısır

GİRİŞ ve AMAÇ: Toxoplama gondii, Toxocara spp ve antinükleer antikorlar (ANA'lar) düşük nedeni olarak rapor edilmiştir.Düşük kadınlarda T. gondii, Toxocara spp ve ANA prevalans oranını belirlemek ve enfeksiyon ile sosyodemografik tahmin edilen risk faktörü sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmak
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Mashhad şehrinde (Razavi Horasan Eyaleti) Qaem hastanesine sevk edilen kürtajlı kadınlarda gerçekleştirildi.Serum örnekleri Antinükleer Antikor (IgG antikorları), anti-Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikorları ve IgG anti-toxocariasis spp antikorlarının varlığı yönünden ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kiti ile incelendi.Hayvanların kedi ve köpekleriyle temas, yaş ve kürtaj nedeni türü (çoğu durumda) gibi veriler enfeksiyon prevalansı için risk faktörleri olarak toplanmıştır.
BULGULAR: Toplam 162 gebeden alınan gebelerin% 28'inde T.gondii IgG pozitif,% 2 IgM, anti-Toxocara spp IgG antikorları, abortuslu gebelerde% 31 oranında Antinükleer antikor tespit edildi.T. gondii ve Toxocara türlerinin ko-enfeksiyonu% 9, T. gondii olgularında% 24 ve% 10 Toxocara spp.ANA'larda saptanan ANA'lar, 8'de T. gondii ve Toxocara türlerinin ko-enfeksiyonu ile pozitiflik göstermiştir.Bu çalışma, her bir T. gondii, Toxocara spp ve ANA enfeksiyonunun yaş ve kedi ve köpekler gibi hayvan teması ile arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, abortuslu gebelerde T. gondii, Toxocara spp prevalansının yaygın olduğunu ve ANA tespitinin abort nedeni olarak kabul edildiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Antinükleer Antikor, Toxoplasmosis, Toxocariasis, Hamile kadınlar, Kürtaj.

Vahid RAİSSİ, Zahra BABAEİ SAMANİ, Mohammadreza BAGHERPOOR, Zahra SOHRABİ, Soudabeh ETEMADİ, Soudabeh ETEMADİ, Omid RAİESİ, Pantea JALALİ, Mohammad ZAREİE, Gita ALİZADEH, Zeynab HASHEMİ BAGHİ, Asmaa NASR. Evaluation of Antinuclear antibodies in pregnant women with abortion with toxocariasis and toxoplasmosis in Iran. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 217-228

Corresponding Author: Soudabeh ETEMADİ, Iran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale