ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Application of the Molecular Marker and Gene Transfer in Plant Breeding [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 33-43

Application of the Molecular Marker and Gene Transfer in Plant Breeding

Çigdem Vardar Kanlıtepe1, Sümer Aras1, Demet Cansaran Duman2
1Ankara Universitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandogan, Ankara
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, İlaç Ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü, Ankara

This study provides an overview related to the techniques in using marker-assisted selection (MAS). Molecular marker maps have been constructed for the majority of agriculturally important species. Despite the enormous potential and considerable resources invested in this field in the world. MAS has not yet delivered its expected benefits in commercial breeding programmes for crops development. In this review, it was discussed about the basic genetic principles of plant breeding and conventional breeding methods. In addition, it was examined in details the problems encountered of plant breeding by taking into account the biotechnology and genetic engineering methods. When evaluating the potential merits of applying MAS as a tool for genetic improvement, economic cost, benefits and potential hazards of this technique should be considered.

Keywords: Plant, breeding, molecular marker

Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımı ve Gen Aktarımı

Çigdem Vardar Kanlıtepe1, Sümer Aras1, Demet Cansaran Duman2
1Ankara Universitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandogan, Ankara
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, İlaç Ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü, Ankara

Bu çalışma; belirteç yardımlı seleksiyon (MAS) kullanımındaki teknikler ile ilgili genel bilgi vermektedir. Tarımsal olarak önemli pek çok tür için moleküler belirteç haritaları oluşturulmuştur. Dünyada bu alanda fazla sayıda kaynak ve potansiyel var olmasına rağmen, henüz belirteç yardımlı seleksiyonla gelişen tarım ürünleri için ticari ıslah programlarında beklenen düzeyde yarar sağlanamamaktadır. Bu derlemede, bitki ıslahının hem temel genetik ilkeleri hem de klasik ıslah yöntemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca, bitki ıslahında karşılaşılan sorunlar biyoteknoloji ve genetik mühendislik yöntemleri dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Genetik ıslah aracı olarak belirteç yardımlı seleksiyon kullanımının potansiyel önemi değerlendirilirken bu tekniğin ekonomik maliyeti, yararları, potansiyel zararları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bitki, ıslah, moleküler belirteç

Çigdem Vardar Kanlıtepe, Sümer Aras, Demet Cansaran Duman. Application of the Molecular Marker and Gene Transfer in Plant Breeding. Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 33-43

Corresponding Author: Sümer Aras, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale