ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
(Mad Cow Disease, Bovine Spongioforme Encephalopathy) [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(3): 119-128

(Mad Cow Disease, Bovine Spongioforme Encephalopathy)

Hasan Ayçiçek, Hasan Tansu Aktan
Gata Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bilim Dalı Başkanlığı, Etlik, Ankara


Deli Dana Hastalığı

Hasan Ayçiçek, Hasan Tansu Aktan
Gata Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bilim Dalı Başkanlığı, Etlik, Ankara

GİRİŞ
Bovine Spongioforme Encephalopathy (BSE), ilk kez 1986 yılı Kasım ayında İngiltere’de saptanmasından sonra yoğun bir şekilde dünya gündemine oturmuş ve özellikle Büyük Britanya’- da günümüze kadar dramatik gelişmelere yol açarak bölgedeki sığır populasyonunun onda birinin yok olmasına neden olmuştur. Bugün bile hala bazı sırlarını koruyan BSE, dünyanın gündemi ile birlikte deli dana, deli inek, delibaş hastalığı gibi adlarla Türkiye’nin de gündemine gelmiştir. Bugün gerek halk sağlığı gerekse hayvancılığın korunması açısından, hastalığın tanıtımı, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve izlenmesi gereken iç ve dış politikaların yönlendirilmesi gibi konularda bilim adamlarının üzerine önemli görevler düşmektedir (1, 2).


Hasan Ayçiçek, Hasan Tansu Aktan. (Mad Cow Disease, Bovine Spongioforme Encephalopathy). Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(3): 119-128

Corresponding Author: Hasan Ayçiçek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale