ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Evaluation of the impact on different types of human cancer cell of lichen secondary compounds [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 215-226 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.37167

Evaluation of the impact on different types of human cancer cell of lichen secondary compounds

Sinem Özenoğlu1, Gülizar Aydoğdu2, Adnan Berk Dinçsoy1, Afşar Abbasi Taghidizaj1, Kürşat Derici3, Erkan Yılmaz1, Sümer Aras2, Demet Cansaran - Duman1
1Ankara University, Biotechnology Institute, Center Lab, Tandogan, Ankara
2Ankara University, Science Faculty, Biology Department, Tandogan, Ankara
3Ministry Of Health Of Turkey, General Directorate Of Pharmaceuticals And Pharmacy, Ankara

Today, cancer is appearing as a major unsolved health problem. Basicly, surgery, chemotherapy and hormone therapy models are used in the treatment of cancer. Basic procedures and drugs used in the treatment of cancer are thought to be insufficient. These treatments have some side effects and they take a long time. Due to the problems encountered in the treatment of cancer in the recent years, alternative methods of treatment are being researched. For this purpose the effect of herbal, synthetic and fungus organisms against various types of cancer is being investigated. As a result of these investigations, lichens and their secondary metabolites are also proposed to be used as an alternative method in cancer treatment. Lichens are a symbiotic association of a fungus and a photosynthetic partner. These metabolites were identified as fatty acids, lactons, zeorin, pulvic acid, petroleum, depsids, depsidons and antrokinon derivatives. Impact of lichen secondary compound studies on different human cancer types, aims to find a promising drug Candidate molecule.

Keywords: Lichen metabolites, cancer cells, anticancer activity

Liken sekonder bileşiklerinin farklı insan kanser hücre tipleri üzerine antikanserojenik etkisi

Sinem Özenoğlu1, Gülizar Aydoğdu2, Adnan Berk Dinçsoy1, Afşar Abbasi Taghidizaj1, Kürşat Derici3, Erkan Yılmaz1, Sümer Aras2, Demet Cansaran - Duman1
1Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Merkez Laboratuvarı, Tandogan, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandogan, Ankara
3Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç, Biyolojik Ve Tıbbi Ürünler Laboratuvar Dairesi, Ankara

Günümüzde kanser henüz çözümlenememiş önemli bir sağlık problemidir. Kanser tedavisinde temel olarak cerrahi, kemoterapi ve hormon tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan bu temel yöntemlerin ve ilaçların tedavide yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu tedavi yöntemleri bazı yan etkilere sahiptir ve tedaviler uzun sürmektedir. Son yıllarda kanser tedavisinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle alternatif tedavi yöntemleri aranmaktadır. Bu amaç doğrultusunda son zamanlarda yapılan çalışmalarda çeşitli kanser tiplerine karşı sentetik, bitkisel ve fungus kaynaklı ilaçların antikanser etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda likenler ve sekonder metabolitlerinin de kanser tedavisinde çözüm olabilmesi için alternatif bir yöntem olarak kullanılması önerilmiştir. Likenler; mantarların alglerle bir araya gelerek meydana getirdikleri morfolojik ve fizyolojik birlikler olarak tanımlanmaktadır. Bu metabolitler yağlı asitler ve laktonlar, zeorin grubu bileşikler, pulvik asit türevleri, kumaron türevleri, depsidler, depsidonlar ve antrokinon türevleri olarak sınıflandıralabilirler. Son beş yıldır liken sekonder metabolitlerinin farklı kanser hücre tipleri üzerinde yapılan çalışmaları umut vericidir; ilaç aday molekülü bulmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Liken metabolitleri, kanser hücreleri, antikanserojenik etki

Sinem Özenoğlu, Gülizar Aydoğdu, Adnan Berk Dinçsoy, Afşar Abbasi Taghidizaj, Kürşat Derici, Erkan Yılmaz, Sümer Aras, Demet Cansaran - Duman. Evaluation of the impact on different types of human cancer cell of lichen secondary compounds. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 215-226

Corresponding Author: Demet Cansaran - Duman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale