ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Malnutrition Status Of 0-36 Months Old Chıldren In Kayseri Province And Some Effecting Factors [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2005; 62(1): 41-48

Malnutrition Status Of 0-36 Months Old Chıldren In Kayseri Province And Some Effecting Factors

Neriman İnanç1, Mualla Aykut2, Betül Çiçek1, Habibe Şahin1, Müge Yılmaz1, Dilek Katrancı1, Rukiye Tuna3
1Erciyes Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Öğretim Üyesi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, Kayseri
3Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, Kayseri

OBJECTIVE: This study was performed to determine malnutrition status and effecting factors in children between the ages of 0 to 36 months in Kayseri province.
METHODS: 22.9% of the children was malnourished due to height for age criteria and 12.5% due to weight for age values. Weight for age malnutrition was higher in health clinics representing low socio-economical status than the others (p<0.01). Weight for age malnutrition was higher in families representing low socio-economical levels (24.6%) than in moderate (12.1%) and high socio-economical levels (8.8%); low birth weight (24.4%) than normal (12.1%) and high birth weight (8.3%); month difference with the prior child less than 24 months (22.2%) to more than 24 months (11.5%); children never ingested breast milk (31.3%) than the ones ingested (12.0%) (p<0.01).
RESULTS: Height for age malnutrition was found higher in health clinics located in socio economically poor area (33.8%) than the others; in third child and over third (30.7%) than the others (19.1%) (p<0.01).
CONCLUSION: As conclusion; height for age and weight for age malnutrition prevalance in 0-36 months old children was higher than the results of Turkey Population and Health Survey in 2003; economical status, birth weight, intervals and order of birth were thought to be related factors to the development of malnutrition.

Keywords: 0-36 month children, nutrition, malnutrition

Kayseri İl Merkezi’nde 0 – 36 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Durumu Ve Etkileyen Bazı Faktörler

Neriman İnanç1, Mualla Aykut2, Betül Çiçek1, Habibe Şahin1, Müge Yılmaz1, Dilek Katrancı1, Rukiye Tuna3
1Erciyes Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Öğretim Üyesi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, Kayseri
3Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, Kayseri

AMAÇ: Bu çalışma Kayseri İl Merkezi’nde 0–36 aylık çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve etkileyen faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırma kapsamına alınan çocukların %22.9’unda yaşa göre boy, %12.5’inde yaşa
göre ağırlık açısından malnütrisyon saptanmıştır. Yaşa göre ağırlık açısından malnütrisyon sosyo-ekonomik yönden kötü olan sağlık ocağı bölgesinde diğer sağlık ocaklarına göre yüksek bulunmuştur (p<0.01). Ayrıca ekonomik durumu kötü olan ailelerde (%24.6), orta (%12.1) ve iyi (%8.8) olanlara; düşük doğum ağırlıklı doğanlarda (%24.4), normal ağırlıklı (%12.1) ve fazla kilolu (%8.3) olanlara; önceki çocuk ile arasındaki ay farkı 24 aydan az olanlarda (%22.2), 24 aydan fazla (%11.5) olanlara; hiç anne sütü almayanlarda (%31.3), alanlara (%12.0) göre yüksek bulunmuştur (p<0.01).
BULGULAR: Yaşa göre boy durumu ise sosyo-ekonomik durumu kötü olan sağlık ocağı bölgesinde
(%33.8) diğerlerine göre, 3. ve daha sonraki çocuklarda (%30.7); önceki çocuklara (%19.1) göre yüksek bulunmuştur (p<0.01).
SONUÇ: Çalışma sonucunda 0-36 aylık çocuklarda yaşa göre boy ve ağırlık yönünden malnütrisyon sıklığının 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre yüksek olduğu; ekonomik durum, doğum kilosu, doğum aralığı, doğum sırasının malnütrisyon oluşumunda etkili faktörler olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: 0–36 aylık çocuk, beslenme, malnütrisyon

Neriman İnanç, Mualla Aykut, Betül Çiçek, Habibe Şahin, Müge Yılmaz, Dilek Katrancı, Rukiye Tuna. Malnutrition Status Of 0-36 Months Old Chıldren In Kayseri Province And Some Effecting Factors. Turk Hij Den Biyol Derg. 2005; 62(1): 41-48

Corresponding Author: Neriman İnanç
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale