ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Chromogenic and fluorogenic media for members of Enterobacteriaceae in food microbiology [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2011; 68(1): 49-58 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2011.69077

Chromogenic and fluorogenic media for members of Enterobacteriaceae in food microbiology

Emrah Torlak
Provincial Control Laboratory, Microbiology Laboratory, Konya, Turkey

Fast detection of microbiological risks is important for quality assurance in the food industry and public health. For this reason, several alternative methods have been developed to reduce the analysis period in food microbiology. Most of these methods are based on the utilization of chromogenic or fluorogenic substrates for the detection of specific enzyme activities of microorganisms. In food microbiology laboratories, use of media with chromogenic and fluorogenic substrates has continually increased due to cost, labor, and time savings features. This review discusses chromogenic and fluorogenic media for analysing members of Enterobacteriaceae, the most important family in food microbiology, in respect of recent devolopments. According to results of the latest studies, performance, advantage and disadvantage of chromogenic and fluorogenic media were evaluated.

Keywords: Chromogenic medium, fluorogenic medium, Enterobacteriaceae, food microbiology

Gıda mikrobiyolojisinde Enterobacteriaceae üyeleri için kromojenik ve florojenik besiyerleri

Emrah Torlak
İl Kontrol Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya

Gıda endüstrisinde kalite güvencenin sağlanmasında ve halk sağlığının korunmasında mikrobiyolojik risklerin hızlı tespiti önemlidir. Bu nedenle gıda
mikrobiyolojisinde analiz sürelerini kısaltmak amacıyla birçok alternatif metot geliştirilmiştir. Bu metotların birçoğu mikroorganizmaların spesifik
enzim aktivitelerini tespit etmeye yönelik kromojenik ve florojenik substratların kullanımı esasına dayalıdır. Gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında iş gücü ve
zamandan tasarruf sağladıklarından dolayı kromojenik ve florojenik substratlar içeren besiyerlerinin kullanımı artarak devam etmektedir. Bu derlemede, gıda mikrobiyolojisi bakımından en önemli familya olan Enterobacteriaceae familyası üyesi bakterilerin
tespit edilmesi ve sayılmasına yönelik kromojenik ve florojenik besiyerleri son gelişmeler doğrultusunda kapsamlı olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kromojenik besiyeri, florojenik besiyeri, Enterobacteriaceae, gıda mikrobiyolojisi

Emrah Torlak. Chromogenic and fluorogenic media for members of Enterobacteriaceae in food microbiology. Turk Hij Den Biyol Derg. 2011; 68(1): 49-58

Corresponding Author: Emrah Torlak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale