ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Isolated unilateral inguinal tuberculous lymphadenitis: case report [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(2): 71-74 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.87609

Isolated unilateral inguinal tuberculous lymphadenitis: case report

Selim Sayın, Erol Arslan, Şeref Demirbaş, Nazire Gökçe Somak, Gürhan Taşkın, Kenan Sağlam
Gülhane Military Medical Academy, Department Of İnternal Medicine

Tuberculosis is still an important disease all over the world. Despite lungs being the most frequently affected organ from tuberculosis, other sites of infection are also reported. Inguinal tuberculosis lymphadenitis is an extremely rare form of extrapulmonary tuberculous lymphadenitis. In this case, a 25 years old male with isolated unilateral tuberculous lymphadenitis and its treatment is presented. The diagnosis was made with histological examination following excisional biopsy.

Keywords: Tuberculous lymphadenitis, inguinal lymphadenitis, extrapulmonary tuberculosis

İzole tek taraflı inguinal tüberküloz lenfadenit: olgu sunumu

Selim Sayın, Erol Arslan, Şeref Demirbaş, Nazire Gökçe Somak, Gürhan Taşkın, Kenan Sağlam
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Tüberküloz, dünyada ve ülkemizde halen önemini kaybetmeyen ciddi bir hastalıktır. En sık akciğere yerleşmesine rağmen, akciğer dışı yerleşim de gösterebilir. İnguinal tüberküloz lenfadeniti çok nadir akciğer dışı yerleşim gösteren tüberküloz lenfadenit şeklidir. Bu olgu sunumunda, 25 yaşında erkek hastaya eksizyonel biopsi yapılarak, histopatoloji yardımıyla tanı koyup tedavi ettiğimiz, izole tek taraflı inguinal tüberküloz lenfadeni olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz lenfadenit, İnguinal lenfadenit, Ekstra pulmoner tüberküloz

Selim Sayın, Erol Arslan, Şeref Demirbaş, Nazire Gökçe Somak, Gürhan Taşkın, Kenan Sağlam. Isolated unilateral inguinal tuberculous lymphadenitis: case report. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(2): 71-74

Corresponding Author: Selim Sayın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale