ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases Hospital [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 27-32

Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases Hospital

Yelda Yazıcı, Nagihan Demir, Halit Çınarka, Hülya Yılmaz, Nedime Altıntaş
Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Trabzon

OBJECTIVE: Healthcare workers are at risk of infection due to exposure to blood and other body fluids. In this study, it was aimed to determine seroprevalence of hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) and human immunodeficiency virus (HIV) in 327 healthcare workers of Trabzon Chest Diseases (TCD) Hospital between the years 2006 and 2008.
METHODS: In the study, personnel information forms of the TCD hospital created for the purpose of health screening between the years 2006 to 2008 were evaluated retrospectively. Results for hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepatitis B surface antibody (anti HBs), HCV antibody (anti HCV) and HIV antibody (anti HIV) at the form were evaluated.
RESULTS: Evaluation of the serological markers of hepatitis B virus showed that 135 (41.3%) of healthcare workers were not vaccinated, 135 (41.3%) of them were vaccinated, 49 (15%) of them were naturally immune, and 8 (2.4%) of them were carrier. All of the seronegative healthcare workers for HBV were included to a hepatitis B immunization program. All hospital workers were found negative for anti HIV and 3 (0.9%) of them were identified as positive for anti-HCV.
CONCLUSION: HBV, HCV and HIV screening tests should be performed among all health care workers at risk, and their current infection status should be identified. Particularly, HBV vaccination is important to protect non-immune personnel.

Keywords: Healthcare workers, HBV, HCV, HIV, prevalance

Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı

Yelda Yazıcı, Nagihan Demir, Halit Çınarka, Hülya Yılmaz, Nedime Altıntaş
Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Trabzon

AMAÇ: Sağlık çalışanları kan ve vücut sıvılarıyla karşılaşmalarından dolayı enfekte olma riski altındadırlar. Bu çalışmada, Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 2006-2008 yıllarında çalışmakta olan 327 sağlık personelinde hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV) ve insan immünyetmezlik virusu (HIV) seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 2006-2008 yılları arasında hastane personelinin sağlık taraması amacıyla oluşturulan bilgi formları retrospektif olarak incelenmiştir. Bilgi formlarındaki hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (anti HBs), HCV antikoru (anti HCV) ve HIV antikoru (anti HIV) sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.
BULGULAR: HBV’na ait serolojik göstergeler değerlendirildiğinde 135 (%41.3) personelin aşısız, 135 (%41.3)’nin aşılı, 49 (%15)’nun doğal bağışık ve 8 (%2.4)’inin de taşıyıcı olduğu saptanmıştır. HBV seronegatif olan sağlık çalışanları hepatit B aşı programına alınmıştır. Hastane çalışanlarında anti HIV pozitifliği saptanmazken, 3 (%0.9)’ünde anti HCV titresi pozitif olarak tespit edilmiştir.
SONUÇ: HBV, HCV ve HIV tarama testleri sağlık çalışanlarında yapılarak serolojik durumları tanımlanmalıdır. Özellikle HBV için aşılama, bağışıklığı olmayan personelde korunma için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, HBV, HCV, HIV, prevalans

Yelda Yazıcı, Nagihan Demir, Halit Çınarka, Hülya Yılmaz, Nedime Altıntaş. Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases Hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 27-32

Corresponding Author: Yelda Yazıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale