ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Tampon Çözeltide İmmunomanyetik Ayırma Ve Atp Biyolüminesans Yöntemleri İle Escherıchıa Colı 0157: H7 Sayımı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 49-52

Tampon Çözeltide İmmunomanyetik Ayırma Ve Atp Biyolüminesans Yöntemleri İle Escherıchıa Colı 0157: H7 Sayımı

S. Aykut Aytaç, Birce Mercanoğlu, Z. Yeşim Özbaş
Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 06532 Beytepe, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada; immunomanyetik ayırma yöntemi ile ATP biyolüminesans yöntemi birlikte kullanılarak,
YÖNTEMLER: Escherichia coli 0157: H7 bakterisinin tampon ortamlarda sayımı yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışma sonucunda, ATP biyolüminesans ölçümü ile Escherichia coli 0157: H7
SONUÇ: sayımı arasında yüksek bir korelasyon katsayısı (r=0.8303) bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İmmunomanyetik ayırma, ATP biyolüminesans, Escherichia coli 0157: H7, sayım

Enumeration Of Escherichia Coli 0157: H7 By Using Immunomagnetic eparation And Atp Bıoluminescence In Buffer Solution

S. Aykut Aytaç, Birce Mercanoğlu, Z. Yeşim Özbaş
Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 06532 Beytepe, Ankara

OBJECTIVE: In this study, immunomagnetic separation and ATP bioluminescence methods have been combined and used in

METHODS: enumeration of the bacteria Escherichia coli 0157: H7 in sterile buffer solutions.
RESULTS: As a result, a high correlation coefficient (r=0.8303) between the ATP bioluminescence assay and Escherichia coli 0157: H7

CONCLUSION: count was found as an acceptable value for such a study.

Keywords: Immunomagnetic separation, ATP bioluminescence, Escherichia coli 0157: H7, enumeration

S. Aykut Aytaç, Birce Mercanoğlu, Z. Yeşim Özbaş. Enumeration Of Escherichia Coli 0157: H7 By Using Immunomagnetic eparation And Atp Bıoluminescence In Buffer Solution. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 49-52

Sorumlu Yazar: S. Aykut Aytaç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2818 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w