ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türkiye'de Bir Çocukta Wohlfahrtia magnifica'nın Neden Olduğu Aural Miyaz Vakası [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(4): 347-350 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.09825

Türkiye'de Bir Çocukta Wohlfahrtia magnifica'nın Neden Olduğu Aural Miyaz Vakası

Yunus Emre Beyhan1, Hasan Yılmaz1, Zeynep Taş Cengiz1, Abdurrahman Ayral2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Van, Türkiye.

Miyaz, omurgalı hayvan ve insanların doku ve organlarının diptera dizisindeki sinek larvaları ile istilasıdır. Bu olguda, Silopi'de yaşayan 4 yaşında bir çocuk hasta sağ kulağında ağrı, kaşıntı ve akıntı şikayetleriyle servise başvurmuştur. Fizik muayenesinde çok sayıda yabancı cisim, akıntı ve işitme kaybının olduğu görülmüştür. Cerrahi pens yardımıyla 20 adet canlı larva orta kulak ve dış kulak yolundan çıkarılmıştır. Parazitoloji laboratuarında yapılan incelemede kurtçukların 3. dönem Wohlfahrtia magnifica larvası olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kulak ağrısı, kulak akıntısı, kaşıntısı ve işitme kaybı yaşayan özellikle çocuk hastalar kulak miyazı yönünden muayene edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aural Miyaz, Wohlfahrtia magnifica, Diptera, Türkiye

A Case of Aural Myiasis Caused by Wohlfahrtia magnifica in a Child in Turkey

Yunus Emre Beyhan1, Hasan Yılmaz1, Zeynep Taş Cengiz1, Abdurrahman Ayral2
1Department of Medical Parasitology, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey.
2Department of Otorhinolaryngology, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey.

Myiasis is the infestation of tissues and organs of vertebrate animals and humans by the larval stages of dipterous flies. In this case, a 4 year old child living in Silopi referred to service with complaints of otalgia, pruritus and otorrhea in the right ear. In the physical examination, aural fetor, secretion and several foreign bodies were observed. Twenty living maggots were removed from the external auditory canal (EAC) using surgical forceps. The maggots were identified as third phase larvae of Wohlfahrtia magnifica in the parasitology laboratory. In conclusion, patient should be examined for aural myiasis in case of otalgia, otorrhea, itching, and hearing impairments, especially in children.

Keywords: Aural Myiasis, Wohlfahrtia magnifica, Diptera, Turkey

Yunus Emre Beyhan, Hasan Yılmaz, Zeynep Taş Cengiz, Abdurrahman Ayral. A Case of Aural Myiasis Caused by Wohlfahrtia magnifica in a Child in Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(4): 347-350

Sorumlu Yazar: Yunus Emre Beyhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w