ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 57 (1)
Cilt: 57  Sayı: 1 - 2000
ARAŞTIRMA
1.
Samsun İl Merkezindeki Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi
The Hygienic Evaluation Of Hospital Kitchens In Samsun Province
Cihad Dündar, Funda Elmacıoğlu, Murat Topbaş, Yıldız Pekşen
Sayfalar 1 - 6

2.
Ankara’daki Bazı Fast-Food Restoranlarında Satılan Hamburgerlerin Besin Öğesi İçeriği Ve Beslenme Açısından Değerlendirmesi
The Nutrient Content Of Hamburgers From Fast-Food Restaurants In Ankara And Evaluation Of Nutritional Values
Neslişah Rakıcıoğlu, Aylin Ayaz Topçu, Issa Javıdıpour
Sayfalar 7 - 12

3.
Danişment Çiçekli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pedıculus Humanus Capıtıs Enfestasyonu Prevalansının Ve Buna Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
The Study Of The Prevalance Ofpediculus Humanus Capitis Infestation And The Affecting Factors In “Danişment Çiçekli” Primary School Students
Mahir Güleç, Tayfun Kır, Ö. Faruk Tekbaş, Süleyman Ceylan, Metin Hasde
Sayfalar 13 - 18

4.
Patojenik Dermafitlerin Monoflorometilagmatine Duyarlılık Mekanizmasının Araştırılması
The Nature Of The Susceptibility Of Pathogenic Dermatophytes To Monofluoromethylagmatıne (MFMag)
Günay Güngör, Stephen M. Boyle
Sayfalar 19 - 24

5.
Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)’nin Dişi Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı
The Anatomic And Histologic Structure Of The Female Reproduction Systems Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)
Mustafa Yel, Erdem Eren
Sayfalar 25 - 34

DERLEME
6.
Diş Çürüklerinin İmmünolojisi
Immunology Of Dental Caries
Nilgün Ayhan
Sayfalar 35 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Arcanobacterium haemolyticum: Genel Özellikleri, İnfeksiyonları, Laboratuvar Tanı Ve Tedavisi
Arcanobacterium haemolyticum: General Charecteristics, Infections, Laboratory Diagnosis And Therapy
Selçuk Kılıç
Sayfalar 39 - 54
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w