ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 65 (2)
Cilt: 65  Sayı: 2 - 2008
ARAŞTIRMA
1.
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokokların Tiplendirilmesi Ve Metisilin Direnci
Identification of Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures and Determination of their Methicillin Resistance
Nimet Yiğit, Ayşe Esin Aktaş, Funda Doğruman Al, Ahmet Ayyıldız
Sayfalar 61 - 66

2.
Zoonotik Enfeksiyonlardan Q Ateşi, Listerioz, Toksoplazmoz ve Kistik Ekinokokkoz'unRisk Grubunda Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Qfever, Listeriosis, Toxoplasmosis and Cystic Echinococcosis Seroprevalence in Risk Group
Bekir Çelebi, Cahit Babür, Selçuk Kılıç, Ahmet Çarhan, Berrin Esen, Mustafa Ertek
Sayfalar 67 - 73

3.
Trichomonas Vaginalis Saptanmasında Direkt Mikroskopi İle İn-Vitro Kültürün Karşılaştırılması
Comparison of Direct Microscopy and In-Vitro Cultures in Detection of Trichomonas vaginalis
Gülden Sönmez Tamer, Devrim Dündar, Şeyda Çalışkan, Emek Doğer
Sayfalar 75 - 80

4.
Malatya İlinde Belediyede Çalışan Temizlik İşçilerinin Toxoplasmosis Ve Listeriosis Seropozitifliği Yönünden Değerlendirilmesi
Evaluation of the Municipality Dustmen in Terms of Toxoplasmosis and Listeriosis Seropozitivity in Malatya
Tuncay Çelik, Ülkü Karaman, Bekir Çelebi, Ayşe Turan, Cahit Babür, Nilgün Daldal
Sayfalar 81 - 85

5.
Enterokok Türlerinde Glikopeptid Grubu Antibiyotiklere Direncin Moleküler Mekanizmaları Ve Gen Aktarım Yolları
Molecular Mechanisms of Resistance to Glycopeptide Antibiotics in Enterococcus Species and Modes of Gene Transfer
Arzu Çöleri, Cumhur Çökmüş
Sayfalar 87 - 96

DERLEME
6.
Akrep Antivenom Üretimi
Scorpion Antivenom Production
Özcan Özkan
Sayfalar 97 - 108

LookUs & Online Makale
w