ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 65 (3)
Cilt: 65  Ek: 3 - 2008
EPIDEMIYOLOJI RAPORU
1.
1. Bölüm: Genel Bilgiler
Selçuk Kılıç, Bekir Çelebi
Sayfalar 1 - 20

2.
2. Bölüm: Türkiye’de C.Burnetıı’nin Epidemiyolojisi
Selçuk Kılıç, Bekir Çelebi
Sayfalar 21 - 31

LookUs & Online Makale
w