ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 66 (2)
Cilt: 66  Sayı: 2 - 2009
ARAŞTIRMA
1.
İleri Dönem Romatoid Artrit (Ra) Hastalarında Anti-Siklik Sitrülinlenmiş Peptid (Anti-Ccp) Antikorunun Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi Ve Prognostik Değeri
Association of anti-cyclic citrulinated peptide (anti-CCP) antibody with disease activity in advanced rheumatoid arthritis patients and its prognostic value
Irmak Baran, Aşkın Ateş, Sebahat Aksaray, Alparslan Toyran, Engin Güvener
Sayfalar 35 - 47

2.
The Cytologıcal Evaluatıon Of Bladder And Lung Carcınoma Rates On The Workers Exposed To Industrıal Chemıcals
Endüstriyel kimyasallara maruz kalan işçilerde mesane ve akciğer kanser oranlarının sitolojik incelemeyle değerlendirilmesi
Serpil Oğuztüzün, Mehtap Aydın, Z. Aytül Çakmak, Murat Kılıç, Ümit Yırtıcı, Meral Atay, Müzeyyen Özhavzalı, Erdal Yılmaz, Emine Ö. Karaaslan
Sayfalar 49 - 57

3.
Hastane Çalışanlarında Hbv, Hcv Ve Hıv Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of HBV, HCV and HIV Seropositivity in Healthcare Workers
Melek İnci, Ayşe Tülin Aksebzeci, Gülhan Yağmur, Bedriye Kartal, Marziye Emiroğlu, Yeşim Erdem
Sayfalar 59 - 66

4.
18-60 Yaş Arası Türklerde Elecsys 2010 İnsülin Testinin Referans Aralığının Belirlenmesi
Determination of reference intervals for elecsys 2010 insulin assay in 18-60 years old Turkish individuals
Serpil Erdoğan, Gönül Erden, M. Metin Yıldırımkaya
Sayfalar 67 - 72

DERLEME
5.
Halk Sağlığı Açısından Hijyen Ve İyi Üretim Uygulamaları
Hygiene and good manufacturing practice in terms of public health
Sibel Cevizci, Ayşe Emel Önal
Sayfalar 73 - 82

6.
Enfeksiyöz Maddelerin Hava Yoluyla Uluslarası Taşınması
International air transportation of infectious materials
Dilek Yağçı Çağlayık, İsmail Ceyhan
Sayfalar 83 - 88

LookUs & Online Makale
w