ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 66 (3)
Cilt: 66  Sayı: 3 - 2009
ARAŞTIRMA
1.
Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli staphylococcus aureus (mrsa) izolatlarında makrolid-linkozamid-streptogramin B direnci ve fusidik asit duyarlılığı
Macrolide - Lincosamide - Streptogramin B (MLSB) Resistance and Fusidic Acid Susceptibility of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Strains Isolated from Clinical Samples
Bedia Mert Dinç, Nihal Karabiber, Ebru Aykut Arca
Sayfalar 89 - 94

2.
Bartonella vinsoni subsp. Berkhoffi’nin kan kültürü ile istanbul’daki barınak köpeklerinde taranması
Screening of Bartonella vinsoni subsp. berkhoffi in Sheltered Dogs in İstanbul by Blood Culture
Bekir Çelebi, Lora Koenhemsi, Aysegül Taylan Özkan, Remzi Gönül, Erman Or
Sayfalar 95 - 99

3.
Sivas Belediyesi Temizlik İşçilerinde Hbv, Hcv Ve Hıv Seroprevalansı
The Seroprevalence of HBV, HCV and HIV in the Municipal Sanitary Workers in Sivas / Turkey
Ahmet Alim, Müge Oğuzkaya Artan, Ahmet D. Ataş, Turabi Güneş, Mehmet Ataş
Sayfalar 101 - 105

4.
Gençlerin (14-24 Yaş) Gıda Hijyeni Ve Ambalajlı Gıdaların Tüketimi Konusundaki Bilgi Ve Davranışlarının İncelenmesi
Investigation on the Knowledge and Behaviors of Young Individuals (ages 14-24) about Food Hygiene and Packaged Food Consumption
Gamze Alpuğuz, Figen Erkoç, Bülent Mutluer, Meryem Selvi
Sayfalar 107 - 115

5.
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterococcus Faecalıs Ve Enterococcus Faecıum Suşlarında İn-Vitro Antibiyotik Duyarlılığı
In-vitro Antibotic Susceptibility of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Isolated from Various Clinical Samples
Bedia Mert Dinç, Ebru Aykut Arca, Serap Yağcı, Nihal Karabiber
Sayfalar 117 - 121

DERLEME
6.
Ulusal Bir Dış Kalite Kontrol Programına Olan İhtiyaç Ve Ülkemiz Şartları
Needs for National External Quality Program and Conditions of the Country
Müjdat Aytekin, Esmeray Alacadağlı, Lütfi Akın, Ayşegül Taylan Özkan, David W. Seccombe
Sayfalar 123 - 131

7.
Tedavi Amacıyla Kullanılan Bitkiler Ve Bitkisel Ürünlerin Yan Etkileri
Adverse Effects of Herbal Medicines and Products
Solmaz Erdem, Pınar Ata Eren
Sayfalar 133 - 141

LookUs & Online Makale
w