ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 68 (3)
Cilt: 68  Sayı: 3 - 2011
TÜM DERGİ
1.
2011-3 Tüm Dergi
2011-3 Full Printed Journal

Sayfalar 114 - 164
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Riskli hastalarda metisiline dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığının belirlenmesinde hızlı tanı testlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of rapid tests for determination of methicillin resistant Staphylococcus aureus carriage in high risk patients
Suheyla Surucuoglu, Melek Sakarya, Hörü Gazi, Talat Ecemiş, Semra Kurutepe
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.88156  Sayfalar 115 - 121

3.
Van ili içme sularının Cryptosporidium spp. ookistleri yönünden incelenmesi
Investigation for Cryptosporidium spp. oocysts of drinking water in Van
Mutalip Çiçek, Hanifi Körkoca, Önder Akkaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.26214  Sayfalar 122 - 126

4.
Akut koroner sendromda troponin T ve troponin I
Troponin T and troponin I at acut coronary sendrom
Mehmet Avcıküçük, Fatih Bakır, Canan Topçuoğlu, Ali Güçtekin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.85047  Sayfalar 127 - 134

OLGU SUNUMU
5.
Bitki çayı (Teucrium chamaedrys) alımına bağlı gelişen bir akut hepatit olgusu
A case: Acute hepatitis associated with herbal (Teucrium chamaedrys) ingestion
Onur Ural, Özgür Satılmış, Gaye Ural, Nebahat Dikici
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.05900  Sayfalar 135 - 138

DERLEME
6.
Anadolu ve Balkan Yarımadası’nda Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA)’nin güncel durumu
Current situation of Crimean Congo hemorrhagic fever (CCHF) in Anatolia and Balkan Peninsula
Yavuz Uyar, Iva Christova, Anna Papa
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.60352  Sayfalar 139 - 151

7.
Kanser hastalarında farmakogenetik uygulamaları ve farmakoekonomi
Pharmacogenetic applications andpharmacoeconomics in cancer patients
Yasemin Baskın, Gizem Çalıbaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.77598  Sayfalar 152 - 0

LookUs & Online Makale
w