ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 70 (4)
Cilt: 70  Sayı: 4 - 2013
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2013-4 Cilt 70 Tüm Dergi
TBHEB 2013-4 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.00377  Sayfalar 174 - 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of Candida strains isolated from clinical specimens
Hafize Sav, Gonca Demir, Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.37267  Sayfalar 175 - 180

3.
Hastanemizde üreyen Sphingomonas paucimobilis izolatlarının klinik ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi
The clinical and microbiological evaluation of Sphingomonas paucimobilis strains isolated at our hospital
Mürşide Tunçel Başoğlu, Gulfem Ece, Tayfun Adanır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.26818  Sayfalar 181 - 184

4.
Yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılıkları
Candida species isolated from urine specimens and antifungal susceptibility in hospitalized patients
Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç, Hafize Sav, Gonca Demir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.30633  Sayfalar 185 - 190

5.
Yüzey suyu ve sulama amaçlı atık sularda fekal kirlilik düzeyleri ile helmint yumurta ve protozoa kistlerinin araştırılması
Investigation of fecal pollution level, helminthes eggs and protozoa cysts in surface water and waste water used for irrigation
Umut Berberoğlu, Çiğdem Güngör
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.88557  Sayfalar 191 - 200

OLGU SUNUMU
6.
Libyalı bir hastada Hafnia alvei’nin neden olduğu akut gastroenterit olgusu
A case of acute gastroenteritis caused by Hafnia alvei in Libyan patient
Mürşide Tunçel Başoğlu, Deniz Oray
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.27122  Sayfalar 201 - 204

DERLEME
7.
Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite
A social determinants of health, physical activity
Sinan Bulut
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.67442  Sayfalar 205 - 214

8.
Liken sekonder bileşiklerinin farklı insan kanser hücre tipleri üzerine antikanserojenik etkisi
Evaluation of the impact on different types of human cancer cell of lichen secondary compounds
Sinem Özenoğlu, Gülizar Aydoğdu, Adnan Berk Dinçsoy, Afşar Abbasi Taghidizaj, Kürşat Derici, Erkan Yılmaz, Sümer Aras, Demet Cansaran - Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.37167  Sayfalar 215 - 226

LookUs & Online Makale
w