ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 71 (4)
Cilt: 71  Sayı: 4 - 2014
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2014-4 Cilt 71 Tüm Dergi
TBHEB 2014-4 Vol 71 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.29053  Sayfalar 164 - 228
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Gastrointestinal şikayeti olan hastalarda Blastocystis sp. infeksiyonu: bir Küba araştırması
Blastocystis sp. infection in patients with gastrointestinal complaints: a Cuban study
Roberto Cañete, Roberto Cañete, Pablo Rodriguez Jimenez, Kokou M. Sounouve, Katia Brito, Ronaldo Valdes, María E. González
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.38980  Sayfalar 165 - 170

3.
Kutanöz leishmaniasis ve Hatay İlindeki durumu
Cutaneous leishmaniasis and its status in Hatay province, Turkey
Gülnaz Çulha, Çiğdem Asena Doğramacı, Burcu Gülkan, Nazan Savaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.09815  Sayfalar 171 - 178

4.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmesi olan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci
Antibiotic resistance profiles of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
Nagihan Demir, Yelda Yazıcı, Halit Çınarka, Hülya Yılmaz, Canan Şengül, Mesiha Babalık
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.16768  Sayfalar 179 - 186

5.
Chlorella vulgaris’in biyoflokülantlarla sıvı ortamlardan ayrılması
Separation of Chlorella vulgaris from liquid phase using bioflocculants
Gizem Günay, Aynur Gül Karahan, Mehmet Lütfü Çakmakçı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.47568  Sayfalar 187 - 200

OLGU SUNUMU
6.
Anaerop bakterilerin neden olduğu toplum kaynaklı plevrapulmoner enfeksiyona bağlı gelişen ölümcül sepsis vakası
A case of community-acquired pleuropulmonary infection and fatal septicemia caused by anaerobic bacteria
Gülhan Yağmur, Hüsrev Demirel, Muhammed Feyzi Şahin, Arzu Akçay, Sermet Koç
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.56887  Sayfalar 201 - 206

DERLEME
7.
Tüberküloz tedavisinde yeni ilaç adayları
New drug candidates in tuberculosis treatment
Begüm Evranos Aksöz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.35492  Sayfalar 207 - 220

8.
Halk sağlığı problemi olan talasemilerde laboratuvar
Laboratory on thalassemia which is a public health problem
Çiğdem Sönmez, Ayşegül Öztürk Kaymak, Gülcan Güntaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.26918  Sayfalar 221 - 228

LookUs & Online Makale
w