ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 76 (1)
Cilt: 76  Sayı: 1 - 2019
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2019-1 Cilt 76 Tüm Dergi
TBHEB 2019-1 Vol 76 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 1 - 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Ankara’da insana tutunan kene türleri: Tür çeşitliliği, konak özellikleri ve coğrafi dağılım
Ticks species biting humans in Ankara: Species diversity, hosts and geographical distribution
Banuçiçek Yücesan, Cahit Babür, Figen Sezen, Serpil Nalbantoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.44452  Sayfalar 3 - 14

3.
Akut Renal Kolik Ağrısı Olan Türk Hastalarda Kısa Süreli Metamizol Sodyum ile Diklofenak Sodyum tedavilerinin karşılaştırılması; Bir Çift Kör, Gözlemsel Çalışma
Short-Term Use Of Metamizole Sodium Versus Diclofenac Sodium In Acute Renal Colic Pain In Turkish Patients; A Double-Blind, Observational Study
Mehmet Kürşat Derici, HAKAN ERGÜN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.32848  Sayfalar 15 - 22

4.
Çeşitli Nörolojik Hastalıklarda Herpes simpleks virüs Tip 1 Pozitifliği
Herpes simplex virus Type 1 positivity in various neurological diseases
Aylin Altay Kocak, Meryem ÇOLAK, Ceyla Irkec, ayse serdaroglu, Anil Aktaş Tapisiz, HASAN TEZER, Havva Avcikucuk, Işıl Fidan, Seçil Özkan, Gülendam Bozdayı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.10337  Sayfalar 23 - 30

5.
Gıda çalışanlarından saptanan bağırsak parazitleri, izole edilen potansiyel patojenler ve patojenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları
Detection of intestinal parasites and isolation of potential pathogens and their susceptibility to antibiotics from food handlers
Nebiye Yentur Doni, GÜLCAN GÜRSES, Mehmet Bayraktar, fadile yildiz zeyrek, Zeynep Simsek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.25349  Sayfalar 31 - 40

6.
Armodafinil’in membran lipidleri etkileşiminin DPPC model membran sistemi ile araştırılması
The investigation of the interaction of Armodafinil with membrane lipids by using DPPC model membrane system
Handan Kırkoçoğlu, Sevgi Türker Kaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.68094  Sayfalar 41 - 52

7.
Hepatit B'li Hastalarda Artmış Ortalama Trombosit Hacmi, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Trombosit / Eritrosit Dağılım Genişliği Oranı
Increased Mean Platelet Volume, Red Blood Cell Distribution Width and Platelet/ Red Blood Cell Distribution Width in Patients With Hepatitis B.
Fazila Atakan Erkal, Nevgün Sepin Özen, Mestan Emek, Şenay Tuğlu Ataman, Melek Yalçınkaya, Nihal AKSOY, Murat Özdemir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.39206  Sayfalar 53 - 58

8.
Yetişkin kadınların diyet posası alım miktarı ve bilgi düzeyi: kesitsel bir çalışma
Dietary fiber intake and knowledge level of adult women: a cross-sectional study
Ceren Gezer, Zeynep Demir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.58671  Sayfalar 59 - 66

9.
Kadın sağlığı hastanesinde sigara bırakma poliklinik hizmetleri ve gebelikte sigara içen kadınların gebelik sonuçları
Smoking cessation unit services and pregnancy outcomes of smoking women during pregnancy in a maternal health hospital
Şule Özel, Nesrin Ünal Karagözoğlu, Sabriye Korkut, Aysegul Öksuzoglu, Yaprak Engin-Ustun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.08068  Sayfalar 67 - 74

10.
2017 yılı içerisinde meydana gelen kadın cinayetlerinin haber kaynakları üzerinden kişi, yer ve zaman özelliklerine göre tanımlanması
The definition of the person, place and time characteristics of women homicides from news sources in 2017
Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.62593  Sayfalar 75 - 84

11.
Türkiyede yetişen Equisetum arvense, Plantago lanceolota ve Olea europaea yaprağından elde edilen ticari ekstraktların in-vitro antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması
Investigation of in-vitro antibacterial activities of commercial extracts prapered from Equisetum arvense, Plantago lanceolota and Olea europaea leaf grown in Turkey
Şinasi AŞKAR, Şeyma Nur Deveboynu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.53367  Sayfalar 85 - 92

12.
HIV enfekte ergen bir hastada sekonder sifiliz
A HIV infected adolescent with secondary syphilis
Emine Manolya Kara, Selda Hancerli Torun, Muammer Osman Köksal, Özge Kaba, Elif Köseoğlu Yıldrıım, Ali Ağaçfidan, AYPER SOMER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.34735  Sayfalar 93 - 98

13.
Antibiyotik Kullanımı ve Obezite Arasındaki Köprü: Mikrobiyota mı?
The Bridge Between Antibiotic Use and Obesity: Is It a Microbiota?
Serap Süzük Yıldız, Dilek Öztaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.67689  Sayfalar 99 - 108

14.
SPLENEKTOMİ, OPSI ve KORUNMA STRATEJİLERİ
SPLENECTOMY, OPSI and PREVENTIVE STRATEGIES
Umut Gazi, Djursun Karasartova, AYŞE SEMRA GÜRESER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.89990  Sayfalar 109 - 122

LookUs & Online Makale
w