ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 77 (2)
Cilt: 77  Sayı: 2 - 2020
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2020-2 Cilt 77 Tüm Dergi
TBHEB 2020-2 Vol 77 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 138 - 267
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Mersin İlinde 2010-2015 yılları arasında tanı konulan Kutanöz Laishmaniasis olgularının epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi
Epidemiological evaluation of the patients diagnosed with Cutaneous Laishmaniasis during the period of 2010-2015 in Mersin province
Müzeyyen Cömert Aksu, Serdar Deniz, Altan Togay, Fuat Güneş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93271  Sayfalar 139 - 148

3.
Hemodiyalizde Kör Nokta: Aşılama
The Blind Spot On Hemodialysis: Vaccination
Emrah Günay, Şafak Kaya, Enver Yüksel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.83435  Sayfalar 149 - 154

4.
Tip 2 diyabetli bireylerde hastalık bilgi düzeyi, sağlıklı yaşam biçimi ve yaşam kalitesi ilişkili mi?
Is there association between disease knowledge level, healthy lifestyle and quality of life of type 2 diabetic individuals?
Ceren Gezer, Deniz Ulusan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.65037  Sayfalar 155 - 166

5.
Kadınlarda Zayıflama Amacıyla Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığının ve Bitkisel Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Frequency Use of Herbal Products and Factors Affecting the Use Herbal Products for Weight Loss among Women
Ekin Akca, Canan Karaalp, Gülşah Kaner
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.24572  Sayfalar 167 - 178

6.
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı
Rotavirus And Adenovirus Frequency In Acute Gastroenterıc Dıseases
ÖZLEM AYTAÇ, FERAY FERDA ŞENOL, Pinar Oner, Naciye Erkmen, Rojda Aslan, Mürüvvet Doğukan, Zülal Aşçı Toraman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.41033  Sayfalar 179 - 184

7.
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirus ve Enterik Adenovirus Sıklığının Araştırılması
The Investigation of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among Patients with Acute Gastroenteritis
HARUN GÜLBUDAK, NURBANU KURNAZ, Seda Tezcan Ülger, ELİF VURAL TAŞDEMİR, Gulcin Bozlu, Merve Türkegün, Nuran Delialioğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.13540  Sayfalar 185 - 194

8.
Kırsal Alanda Yaşayan Halkın Evsel Su Deposu Kullanımları: Trabzon'dan Bir Çalışma
Domestic Water Tank Usage Of People In A Rural Area: A Study In Trabzon
Cevriye Ceyda Kolaylı, Murat Topbaş, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü, Gamze Çan, Nazım Ercüment Beyhun, Sertaç Çankaya, Serdar Karakullukçu, Volkan Karabacak, Sinan Saymaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.76401  Sayfalar 195 - 206

9.
Şanlıurfa yöresindeki Anofel larvalarının morfolojik tanımlanması ve üreme alanlarının fiziksel ve ekolojik özelliklerin araştırılması
Morphological identification of Anopheles larvae, and investigation of physical and ecological characteristics of reproduction areas in Sanliurfa region
Seher Topluoglu, Djursun Karasartova, Zafer Kadri Karaer, Aysegul Taylan Ozkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.00087  Sayfalar 207 - 216

10.
Türk sağlık çalışanlarında metisiline dirençli Staphylococcus Aureus'un burun taşıyıcılığı oranının incelennesi, 1990-2019: meta-analiz
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Orhan Akpınar, Arzu Yi&775;ği&775;t, Mustafa Güzel, Dogan Akdogan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.46872  Sayfalar 217 - 226

11.
Sedanter erkeklerde egzersize bağlı iskelet kası zorlanmasının enerji düzenleyici hormonlar olan irisin ve nesfatin-1 üzerine olan etkileri
Impact of exercise induced skeletal muscle strain on energy regulatory hormones of irisin and nesfatin-1 in sedentary males
Seda Uğraş, Oğuz Özçelik
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.91328  Sayfalar 227 - 232

12.
Ülkelerin COVID-19’a karşı aldıkları tedbir sertlikleri ve ilk sonuçları: Beş Avrupa ülkesi ve Türkiye arasında bir karşılaştırma
Stringency of government responses to COVID-19 and initial results: A comparison between five European countries and Turkey
Hakan Kaçak, Mustafa Said Yıldız
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.60487  Sayfalar 233 - 242

OLGU SUNUMU
13.
Nadir bir patojen Hafnia Alvei: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
A rare pathogen Hafnia Alvei: Case report and literature rewiew
Şerife Çetin, Ilhami Celik
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.53533  Sayfalar 243 - 252

DERLEME
14.
Jinekolog gözüyle genital tüberküloza global bakış
A global overview of genital tuberculosis from gynecologist’s respect
Ümit Görkem, Sertaç Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.66674  Sayfalar 253 - 266

LookUs & Online Makale
w