ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 77 (3)
Cilt: 77  Sayı: 3 - 2020
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2020-3 Cilt 77 Tüm Dergi
TBHEB 2020-3 Vol 77 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
Sayfalar 268 - 379
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
COVID-19 pandemisinde filyasyon ve temaslı yönetimi
Contact tracing management of the COVID-19 pandemic
Asiye Çiğdem ŞİMŞEK, Ateş KARA, Fatma Nur BARAN AKSAKAL, Mehmet GÜLÜM, Bahattin İLTER, Levent ENDER, Yunus Emre BULUT, Hasan GÜL, Hasan IRMAK, Kerime ALTUNAY, Deniz ÇAKMAK, Ercüment TOSUN, Enver Cihangir GÜLEGEN, Muhittin DEMİRKASIMOĞLU, Nilüfer TAVUKÇU, Avni AYDOĞMUŞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.80688  Sayfalar 269 - 280

3.
Kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin antifungal duyarlılıklarının Sensititre YeastOne mikrodilüsyon yöntemiyle araştırılması
An investigation of antifungal susceptibilities of the Candida species isolates from blood cultures using the Sensititre YeastOne microdilution method
Raif KARAASLAN, Esin AKTAŞ, Figen ORHAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.42650  Sayfalar 281 - 288

4.
Atık sudan izole edilen Pseudomonas spp. suşları ile kurşun ve nikel ağır metallerinin giderimi
Removal of the lead and nickel heavy metals with Pseudomonas spp. strains which isolated from waste water
Berrin KELOĞLU, Şahlan ÖZTÜRK, Süleyman YALÇIN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.78095  Sayfalar 289 - 300

5.
Kanatlı kesim hattında kullanılan bazı alet ve ekipmanlarda sanitasyon işleminin kontrolü
Sanitation control of some equipments used in poultry slaughterhouse line
Nilgün ÇETİNKAYA, Gökhan Kürşad İNCİLİ, Ali ARSLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93275  Sayfalar 301 - 310

6.
Pseudomonas aeruginosa PAO1’de QS ilişkili genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine Lactobacillus sp. metabolitlerinin anti-quorum sensing etkilerinin belirlenmesi
Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1
Didem KART, Suna Sibel GÜRPINAR, Müjde ERYILMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.57873  Sayfalar 311 - 318

7.
Anti-HCV tarama testi eşik değerinin HCV-RNA ve Line Immunoassay testi ile belirlenmesi
Determination of Anti-HCV Scanning Test cut-off value by HCV-RNA and Line Immunoassay Test
Alper SARIBAŞ, Altan AKSOY
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.67778  Sayfalar 319 - 324

8.
Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarında ölüm ile ilişkili faktörlerin incelenmesi
Investigation of death related factors in urinary catheter-associated urinary tract infections
Can Hüseyin HEKİMOĞLU, Selda ŞAHAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.13549  Sayfalar 325 - 332

9.
Lipopolisakkarit’in neden olduğu bağırsak toksisitesine karşı biyosentetik gümüş nanopartiküllerin etkisi
The effect of biosynthetic silver nanoparticles against intestinal toxicity caused by lipopolysaccharide
Fatma ÖZTÜRK KÜP, Burçin KOÇAK, Ali Tuğrul AKIN, İsrafil DOĞANYİĞİT, Aslı OKAN, Emin KAYMAK, Züleyha DOĞANYİĞİT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.52386  Sayfalar 333 - 342

10.
Sivas’ta akarsu çevresinden toplanan yumuşakçalarda trematod larval dönemlerinin araştırılması
Investigation of trematode larval stages in molluscs collected from surrounding the river in Sivas
Fatih AKYILDIZ, Serpil DEĞERLİ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.69346  Sayfalar 343 - 348

11.
Farklı bakım koşullarındaki tavşanlarda encephalitozoonosis
Encephalitozoonosis in rabbits under different care conditions
Hakan TÜFEK, Özcan ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.18784  Sayfalar 349 - 354

DERLEME
12.
COVID-19 pandemisinin epidemiyolojik ve klinik yönleri ve tedavide dünyanın ortak deneyimleri: Türkiye deneyimi
Epidemiological and clinical aspects of the COVID-19 pandemic and world common experiences in treatment: Turkey experience
Hasan KARAGEÇİLİ, Zuhal YILDIRIM
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.95914  Sayfalar 355 - 366

13.
Küresel bir tehdit: Acinetobacter baumannii enfeksiyonları, antimikrobiyal dirençte güncel durum ve alternatif tedavi yaklaşımları
A global threat: Acinetobacter baumannii infections, current condition in antimicrobial resistance and alternative treatment approaches
Aybala TEMEL, Bayri ERAÇ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.04764  Sayfalar 367 - 378

LookUs & Online Makale
w