ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 77 (4)
Cilt: 77  Sayı: 4 - 2020
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2020-4 Cilt 77 Tüm Dergi
TBHEB 2020-4 Vol 77 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
Sayfalar 380 - 527
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Türkiye'de COVID-19'a yönelik toplum yaklaşımı: ilk vaka görüldükten bir ay sonra
Community approach towards COVID-19 in Turkey: one month after the first confirmed case
Hülya ŞİRİN, Gamze KETREZ, Ahmad Abed AHMADİ, Ahmet ARSLAN, Emre ALTUNEL, İbrahim Sefa GÜNEŞ, Ebru SEÇİLMİŞ, Seçil ÖZKAN, Metin HASDE
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.87059  Sayfalar 381 - 398

3.
Sıkma peynirlerinden izole edilen enterokokların tanımlanmasında MALDI-TOF-MS ve 16S rRNA sekanslamasının karşılaştırılması ve izolatların antibiyotik dirençlikleri ile antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
Comparision of two identification methods: MALDI-TOF-MS & 16s rRNA sequencing in enterococci isolated from raw milk cheeses (Sikma cheeses) and evaluating their antibiotic susceptibility and antimicrobial activity
Furkan AYDIN, Halil İbrahim KAHVE, Mustafa ARDIÇ, İbrahim ÇAKIR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.92332  Sayfalar 399 - 412

4.
Şanlıurfa'da Yaşa Özgü Anti-Müllerian Hormon Nomogramı
Age-Specific Anti-Mullerian Hormone Nomogram in Şanlıurfa
Adnan KİRMİT, Ahmet Berkiz TURP
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.34392  Sayfalar 413 - 420

5.
Karbon Monoksit, Spontan Hipertansif Sıçanların Renal Direnç Arterlerinde Vasküler Tonusun Düzenlenmesine Katkıda Bulunur
Carbon Monoxide Contributes to The Regulation of Vascular Tonus in Renal Resistance Arteries in Spontaneously Hypertensive Rats
Günnur KOÇER, Seher NASIRCILAR, Filiz BASRALI, Oktay KURU, Ümit Kemal ŞENTÜRK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.76736  Sayfalar 421 - 430

6.
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Polikliniği’ne Başvuran Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuklarda Influenza virüs tip A/B ve A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Birlikteliğinin Araştırılması
Investigation of the Coexistence of Influenza Type Virus A/B and Group A Beta Haemolytic Streptococcus in Children Diagnosed with Acute Upper Respiratory Infection Presenting to the Pediatric Outpatient Clinic of TOBB ETU Medical Faculty Hospital
Neşe İNAN, Nazife Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN, Ayyüce UÇARSU, Berk ATALAY, Berrak SOPACI, Gülce HÜRKAL, Mustafa Ziya ĞAÇACI, Taha TUNÇKAŞIK, Jülide Sedef GÖÇMEN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.81594  Sayfalar 431 - 440

7.
Çorum İli’nde Sokak Köpeklerini Enfeste Eden Kene Türlerinin Belirlenmesi
Ticks infesting stray dogs in Corum Province of Turkey
Gönül ARSLAN AKVERAN, Djursun KARASARTOVA, Arzu COMBA, Bahat COMBA, Adem KESKİN, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.43402  Sayfalar 441 - 448

8.
Yaşlanma ve Yüzme Egzersizinin, Torasik Aorta ve Gastroknemius İletim Arterlerinde Karbon Monoksit Gevşeme Yanıtına Etkisi
The Effect of Aging and Exercise Training on Carbon Monoxide Relaxation Response in Thoracic Aorta and Gastrocnemius Feed Artery
Günnur KOÇER, Seher NASIRCILAR ÜLKER, Yusuf OLGAR, Nihal ÖZTÜRK, Semir ÖZDEMİR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.54289  Sayfalar 449 - 458

9.
Klorokuin Endoplazmik Retikulum Stresini ve Enflamasyonu İnhibe Ederek Sıçanlarda Adriamisin Uyarılı Kardiyotoksisiteyi Engeller
Chloroquine Inhibits Adriamycin-Induced Cardiotoxicity İn Rats By Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress And Inflammation
Emin KAYMAK, Ali Tuğrul AKIN, Emel ÖZTÜRK, Tayfun CEYLAN, Nurhan KULOĞLU, Derya KARABULUT, Birkan YAKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.04378  Sayfalar 459 - 466

10.
Nrf2 inhibitörü Brusatol, sıçanlarda anti-inflamasyon ve anti-oksidatif stres yoluyla çekal ligasyonu ve delinmeye bağlı akciğer hasarını iyileştirir
Nrf2 Inhibitor Brusatol Ameliorates Cecal Ligation and Puncture-induced Lung Injury in Rats via Anti-inflammation and Anti-oxidative Stress
Ersen ERASLAN, Ayhan TANYELİ, Mustafa Can GÜLER, Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR, Tuncer NACAR, Ömer TOPDAĞI, Elif POLAT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.75232  Sayfalar 467 - 476

11.
Grup A Streptokok Ve İnfluenza A / B'nin Sebep Olduğu Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Karşılaştırması
A Comparison Of Upper Respiratory Tract İnfections Caused By Group A Streptococci And İnfluenza A/B
Hayrettin TEMEL, Mehmet GüNDÜZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.34033  Sayfalar 477 - 486

12.
Bir Devlet Hastanesinde 2013-2018 Döneminde Acınetobacter Enfeksiyonlarında Antibiyotik Duyarlılığı Ve Çoğul Antibiyotik Direnci
Antıbıotıc Sensıtıvıty And Multıple Antıbıotıc Resıstance Of Acınetobacter Infectıons In A State Hospıtal In The Perıod 2013-2018
Ahmet ÇALIŞKAN, Özlem KİRİŞÇİ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.46547  Sayfalar 487 - 492

OLGU SUNUMU
13.
İmmün sistemi baskılanmış hastada Listeria monocytogenes’e baglı septisemi ve menenjitin tedavisnde seftriaksondan ampisilin'e erken geçiş
Early switch therapy from ceftriaxone to ampisilin in an immunosuppressed patient with Listeria monocytogenes septicemia and meningitis
Gülşen HAZIROLAN, Gülçin DİZMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.04127  Sayfalar 493 - 496

DERLEME
14.
Besin kaynaklı hastalıklarda intestinal mikrobiyotanın önemi
Importance of intestinal microbiota in foodborne diseases
Lütfiye PARLAK, Derya DİKMEN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54926  Sayfalar 497 - 508

15.
Nano-ilaç taşıma sistemleri ve toksikolojik değerlendirmeleri
Nano-drug delivery systems and their toxicological assessment
Özge MARANGOZ, Oğuzhan YAVUZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.37790  Sayfalar 509 - 526

LookUs & Online Makale
w