ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Türkiye'de Şarbon Mevcut Durum Raporu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(2): 1-20

Türkiye'de Şarbon Mevcut Durum Raporu

Seher TOPLUOĞLU
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Anahtar Kelimeler: Şarbon, Rapor, Türkiye

Current Situation Report of Anthrax in Turkey

Seher TOPLUOĞLU
General Directorate of Public Health

Keywords: Anthrax, Report, Turkey

Seher TOPLUOĞLU. Current Situation Report of Anthrax in Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(2): 1-20

Sorumlu Yazar: Seher TOPLUOĞLU, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w