ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Ratlarda Oral Olarak Verilen Linear Alkil Benzen Sülfonatın (Las) Serum Ve Karaciğerdeki Üre, Glukoz Ve Total Bilirubin Düzeyleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 39-48

Ratlarda Oral Olarak Verilen Linear Alkil Benzen Sülfonatın (Las) Serum Ve Karaciğerdeki Üre, Glukoz Ve Total Bilirubin Düzeyleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

Meryem Şakar1, Ahmet Mengi2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk. Aşı- Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü
2İ. Ü Vet. Fak. Biyokimya Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Bu araştırmada ratlara oral olarak verilen Linear Alkil Benzen Sülfonat (LAS)’ın serum ve karaciğerdeki glukoz,
YÖNTEMLER: otal bilirubin ve üre düzeyleri üzerine kronik etkileri incelenmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmada LAS’ın %0.002 (0.14mg/kg)’lık ve %0.005 (0.35mg/kg)’lık dozlarının ratlarda kronik olarak herhangi bir toksisiteye neden olmayacağı ve ratlar için LAS’ın kronik etkilerinin
SONUÇ: %0.01 (0.7mg/kg) ile %0.03 (2.1mg/kg) dozlarında ve 120.günden itibaren gerçekleştiği
sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Linear Alkil Benzen Sülfonat, Glukoz, Total Bilirubin, Üre

Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (Las) Given By Oral Route On The Levels Of Glucose, Total Bilirubine And Urea In Serum And Liver Of Rats

Meryem Şakar1, Ahmet Mengi2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk. Aşı- Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü
2İ. Ü Vet. Fak. Biyokimya Ana Bilim Dalı

OBJECTIVE: In this study, ıt was examined the chronic effects of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (LAS) given by oral route,
METHODS: on the levels of glucose, total bilirubine and urea in serum and liver of rats.
RESULTS: It was concluded that LAS in doses of 0.002 % (0.14 mg/kg) and 0.005 % (0.35 mg/kg) may be unimportant in rats because it created non-toxic chronic effects
CONCLUSION: and chronic toxicologic effects of LAS for rats occur in doses of 0.01 % (0.7 mg/kg) and 0.03 % (2.1 mg/kg) and 120. days after the application.

Keywords: Linear Alkyl Benzene Sulphonate, Glucose, Total Bilirubine, Urea

Meryem Şakar, Ahmet Mengi. Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (Las) Given By Oral Route On The Levels Of Glucose, Total Bilirubine And Urea In Serum And Liver Of Rats. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 39-48

Sorumlu Yazar: Meryem Şakar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2996 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w