ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Çeşitli Dondurma Yöntemlerinin Hep-2 Ve Tavşan Böbrek Hücrelerinin Kriyoprezervasyonunda Hücre Canlılığına Etkisi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 53-60

Çeşitli Dondurma Yöntemlerinin Hep-2 Ve Tavşan Böbrek Hücrelerinin Kriyoprezervasyonunda Hücre Canlılığına Etkisi

Nizami Duran, Fügen Yarkın, Adil M. Allahverdiyev
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balcalı, Adana

AMAÇ: Bu çalışmada bovin serum albumininin, primer tavşan böbrek hücre kültürü ile HEp-2 devamlı hücre kültürlerinin kriyoprezervasyonunda hücre canlılığı üzerindeki rolü araştırıldı.
YÖNTEMLER: Öncelikle hücrelerin yavaş, orta hızlı ve hızlı dondurma metodlarıyla kriyoprezervasyonu yapıldı. Kriyoprotektan madde olarak dimetil sülfoksit, gliserol ve Rowe karışımı kullanıldı. Hücreler %5 ve %10’luk kriyoprotektan madde ve 0, 5, 10, 20 ve 30g/mL bovin serum albumin içeren dondurma solüsyonları ile donduruldu.
BULGULAR: Deneylerde en yüksek hücre canlılığı yavaş dondurma metodunda elde edilirken, bu metotda dondurma solüsyonuna katılan bovin serum albuminin konsantrasyonuyla doğru orantılı olarak hem primer tavşan böbrek hem de HEp-2 devamlı hücrelerinin canlılığı üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir artış meydana getirdiği tespit edildi (p<0.001).
SONUÇ: En yüksek hücre canlılığı %10 dimetil sülfoksit ve 30g/mL albumin içeren dondurma solüsyonunda elde edildi. Hücre canlılığı tavşan böbrek hücreleri için %93±1.1, HEp-2 hücreleri için de %96±1.7 olarak bulundu. Her iki kültür arasında hücre canlılığı açısından istatiksel olarak bir fark görülmedi (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Kriyoprezervasyon, hücre kültürü, bovin serum albumin, kriyoprotektan ajanlar

The Effect Of The Various Freezing Methods On The Cell Viability Of Cryopreserved Hep-2 And Rabbit Kidney Cells

Nizami Duran, Fügen Yarkın, Adil M. Allahverdiyev
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balcalı, Adana

OBJECTIVE: In this study, the role of bovine serum albumin on the viability of cryo-preserved primary rabbit kidney cell- and HEp-2 continuous cell cultures was studied. Firstly, the cryopreservations of cells were done via slow, intermediate and rapid freezing methods.
METHODS: Dimethyl sulfoxide, glycerol and Rowe mix were used as cryoprotectant agents. The
cells were frozen with the solutions containing 5% and 10% cryoprotectant agents and 0, 5, 10, 20, 30g/mL bovine serum albumin, separately.

RESULTS: While the highest cell viability was obtained with slow freezing method, in this method, it has been determined that the concentration of bovine serum albumin in the freezing solution proportionally increased the cell viability both on primary rabbit kidney cells and HEp-2 continuous cells (p<0.001). The highest cell viability was obtained with freezing solution containing 10% dimethyl sulfoxide and 30g/mL bovine serum albumin.
CONCLUSION: Viability was found 93±1.1% for primary rabbit kidney cells and 96±1.7% for HEp-2 cells. There was no difference between both cell cultures according to the cell viability statistically (p>0.05).

Keywords: Cryopreservation, cell culture, bovine serum albumin, cryoprotectant agents

Nizami Duran, Fügen Yarkın, Adil M. Allahverdiyev. The Effect Of The Various Freezing Methods On The Cell Viability Of Cryopreserved Hep-2 And Rabbit Kidney Cells. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 53-60

Sorumlu Yazar: Nizami Duran
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (4066 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w