ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Afyon Bölgesi Kan Donörlerinde Viral Enfeksiyon Etkenlerinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 61-66

Afyon Bölgesi Kan Donörlerinde Viral Enfeksiyon Etkenlerinin Araştırılması

Mustafa Altındiş1, Funda Koçoğlu2
1Afyon Kocatepe Üni., Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Abd.
2S. B. Afyon Devlet Hastanesi.

AMAÇ: Ülkemizde kan merkezlerinde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 ve VDRL (veya RPR) zorunlu donör tarama testleri olarak uygulanmaktadır.

YÖNTEMLER: Toplumun sosyoekonomik çeşitliliğini temsil etmesi bakımından donör tarama test
sonuçları o bölgedeki popülasyonun seroprevalans değerleri hakkında da bilgi verebilmektedir.
BULGULAR: Bu çalışmada da Kocatepe Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi Kan Bankası donörlerinin Ekim 1999-Haziran 2000 tarihleri arasındaki test sonuçları ile Sağlık Bakanlığı Afyon Devlet Hastanesi Kan Merkezi donörlerinin Ocak 1999-Aralık 1999 dönemindeki tarama sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir.


SONUÇ: ELISA yöntemi kullanılarak 5350 donörün 469’unda (%8.7) HBsAg, 278’inde (%5.2) ise anti-HCV pozitif olarak bulunmuştur. Konfirme edilmiş anti-HIV pozitif olguya rastlanmamıştır.


Anahtar Kelimeler: Kan donörleri, tarama testi, HBsAg, anti-HIV, anti-HCV

An Investigation On The Causative Agents Of Viral Infections In Blood Donors In Afyon Region

Mustafa Altındiş1, Funda Koçoğlu2
1Afyon Kocatepe Üni., Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Abd.
2S. B. Afyon Devlet Hastanesi.

OBJECTIVE: Screening tests for HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 and VDRL (or RPR) are mandatory applied to blood donors in blood centres in Turkey.
METHODS: Results of the screening tests may provide the information about seroprevalence in a selected region since these blood donors may represent the population from various society levels.
RESULTS: In this study, blood donor screening test results between October 1999-June 2000 in Kocatepe University Medical Faculty Blood Centre and from January 1999 to December 1999 in Ministry of Health, Afyon Government Hospital Blood Centre have been investigated retrospectively.
CONCLUSION: Among the 5350 serum samples, 469 (8.7%) were HBsAg positive and 278 (5.2%) were anti-HCV positive by ELISA. None of the blood donors was found anti-HIV confirmed positive.

Keywords: Blood donors, screening test, HBsAg, anti-HIV, anti-HCV

Mustafa Altındiş, Funda Koçoğlu. An Investigation On The Causative Agents Of Viral Infections In Blood Donors In Afyon Region. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 61-66

Sorumlu Yazar: Mustafa Altındiş
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2608 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w