ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Solunum yolu enfeksiyonlarında kullanım önerisi ile satılan bitkisel çayların antimikrobiyal etkileri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(1): 79-90 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2024.87522

Solunum yolu enfeksiyonlarında kullanım önerisi ile satılan bitkisel çayların antimikrobiyal etkileri

Serdar DEMİR1, Canan KARAALP1, İsmail ÖZTÜRK2
1Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, İzmir’deki aktarlarda solunum yolu enfeksiyonlarında kullanım önerisi ile satılan 19 adet bitkisel çay örneğinden (13 karışım çay, 4 mono çay ve 2 ticari marka) hazırlanan su ve metanol ekstrelerinin, 7 standart bakteri suşu, 2 standart maya mantarı suşu ve 12 klinik izolat üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bitkisel çaylardan hazırlanan ekstrelerin, antimikrobiyal aktiviteleri American Tip Kültür Koleksiyonu’ndan temin edilen Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae, Candida albicans, C. parapsilosis ile 12 klinik izolat (4 S. aureus, 4 C. albicans ve 4 S. pneumoniae) üzerinde Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre mikrodilüsyon metodu ile incelenerek minimum bakterisidal/fungusidal konsantrasyon (MBK/MFK) değerleri belirlenmiştir.
BULGULAR: İncelenen örnekler arasında güçlü antibakteriyel aktivite gösteren ekstreler şu şekildedir: adaçayı metanol ekstresi S. aureus, B. subtilis suşları ile 4 S. aureus izolatında, 13 bitkisel drog içeren kış çayı metanol ekstresi E. faecalis ile 3 S. aureus izolatında, 11 bitkisel drog içeren kış çayı metanol ekstresi ise E. faecalis üzerinde inhibisyon sağlamıştır (MİK=31-62 µg/mL).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada standart bakteri ve maya mantarı suşları ile klinik izolatlara karşı etkinlikleri araştırılan bitki çayı ekstrelerinin farklı düzeylerde antimikrobiyal aktivite gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, antienflamatuvar etkili zencefil ve zerdeçal, müsilaj taşıyan ıhlamur ve hatmi gibi droglar içeren bitkisel kış çayları, doğru bitkinin seçilmesi, kabul edilir yöntemlerle toplanıp paketlenmesi ve uygun koşullarda saklanması halinde tedaviyi desteklemek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel çay, antimikrobiyal aktivite, mikrodilüsyon yöntemi

Antimicrobial effects of herbal teas sold with recommendation for use in respiratory tract infections

Serdar DEMİR1, Canan KARAALP1, İsmail ÖZTÜRK2
1Ege University, Faculty of Pharmacy, Dept. of Pharmaceutical Botany, İzmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University, Faculty of Pharmacy, Dept. of Pharmaceutical Microbiology, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to investigaste the antimicrobial activities of water and methanol extracts prepared from 19 herbal tea samples (13 blended teas, 4 mono teas and 2 trademarks) sold by herbalists in Izmir with recommendation for use in respiratory tract infections, on 7 standard bacterial strains, 2 standard yeast strains and 12 clinical isolates.
METHODS: The antimicrobial activities of the extracts prepared from the medicinal teas were investigated on Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae, Candida albicans and C. parapsilosis obtained from the American Type Culture Collection (ATCC) and on 12 clinical isolates (including 4 S. aureus, 4 C. albicans and 4 S. pneumoniae). Minimum bactericidal/fungicidal concentration (MBC/MFC) values were determined by examining with microdilution method according to Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria.
RESULTS: Among the tested samples, the extracts that exhibited potent antibacterial activity are as follows: methanol extract of sage inhibited S. aureus, B. subtilis strains and 4 S. aureus isolates; methanol extract of a winter tea consisting 13 herbal drugs inhibited E. faecalis and 3 S. aureus isolates and methanol extract of a winter tea consisting 11 herbal drugs inhibited E. faecalis (MIC=31-62 µg/mL).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that herbal winter tea extracts, whose activities were investigated against standard bacterial and yeast strains and clinical isolates, showed antimicrobial activity at different levels. In addition, anti-inflammatory drugs such as ginger and turmeric, mucilage-bearing linden and marshmallow can be used to support the treatment if the right plant is selected, collected and packaged with acceptable methods and stored under appropriate conditions.

Keywords: Herbal tea, antimicrobial activity, microdilution assay

Serdar DEMİR, Canan KARAALP, İsmail ÖZTÜRK. Antimicrobial effects of herbal teas sold with recommendation for use in respiratory tract infections. Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(1): 79-90

Sorumlu Yazar: Serdar DEMİR, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w