ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Campylobacter Jejuni Spp. Jejuni’ye Bağlı Bir Bakteriyemi Olgusu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 67-70

Campylobacter Jejuni Spp. Jejuni’ye Bağlı Bir Bakteriyemi Olgusu

Ahmet Celal Başustaoğlu1, Abdullah Kılıç1, Mustafa Özyurt1, Vedat Turhan2, Gülşen Hasçelik3
1Gata, Mikrobiyoloji Ve Kl. Mik. Ad., Ankara
2Gata, İnfeksiyon Hastalıklari Ad., Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad., Ankara

Campylobacter jejuni spp. jejuni enfeksiyonlarının bakteriyemi, menenjit ve artrit gibi ekstraintestinal sistemik komplikasyonları sistemik yayılımın bir komplikasyonu olarak nadiren karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çalışmada bakteriyemi patogenezinde nadir rol oynayan Campylobacter jejuni spp. jejuni olgusunun rapor edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Campylobacter jejuni spp. jejuni, bakteriyemi

A Case Of Bacteremia Due To Campylobacter Jejuni Spp. Jejuni

Ahmet Celal Başustaoğlu1, Abdullah Kılıç1, Mustafa Özyurt1, Vedat Turhan2, Gülşen Hasçelik3
1Gata, Mikrobiyoloji Ve Kl. Mik. Ad., Ankara
2Gata, İnfeksiyon Hastalıklari Ad., Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad., Ankara

The extraintestinal complications of Campylobacter jejuni spp. jejuni infections, like bacteremia, meningitidis and arthritis, are rarely seen as a result of systemic invasion. In this study, a case of bacteremia due to Campylobacter jejuni spp. jejuni was discussed.

Keywords: Campylobacter jejuni spp. jejuni, bacteremia

Ahmet Celal Başustaoğlu, Abdullah Kılıç, Mustafa Özyurt, Vedat Turhan, Gülşen Hasçelik. A Case Of Bacteremia Due To Campylobacter Jejuni Spp. Jejuni. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(2): 67-70

Sorumlu Yazar: Abdullah Kılıç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2671 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w