ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 57 (2)
Cilt: 57  Sayı: 2 - 2000
ARAŞTIRMA
1.
1998 Yılında Kırıkkale Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı*
Distribution Of Intestinal Parasites Among Patients Admitted To Microbiology Laboratory Of Kırıkkale State Hospital In 1998
Teoman Zafer Apan, Ayşegül Taylan Özkan, Ümran Dağaşan Özlük
Sayfalar 59 - 64

2.
Tartrazinin Fare Dermal Mast Hücrelerinde Degranülasyon Etkisi
Degranulation Effect Of Tartrazine On The Dermal Mast Cells Of Mouse
Suna Kalender
Sayfalar 65 - 70

3.
Ankara’da Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İki Yerleşim Yerindeki İki İlköğretim Okulundan Seçilen Öğrencilerde El Yıkama Alışkanlıkları
The Habit Of Handwashing Among The Students Chosen From Two Districts At Ankara Which Have Different Socioeconomic Levels
Mahir Güleç, Murat Topbaş, Tayfun Kır, Metin Hasde
Sayfalar 71 - 76

4.
Akut Hepatit B' Li Hastaların Eşlerinde Hepatit B Virus Belirleyicilerinin Araştırılması Ve Değerlendirilmesi
Investigation And Evaluation Of Hepatitis B Virus Markers In The Spouses Of Acute Hepatitis B Patients
Metin Özsoy, Hürrem Bodur
Sayfalar 77 - 82

5.
A Vitamininin Erişkin Kızamık Olgularının Klinik Gidişi Üzerine Etkisi
Effect Of Vitamin A On Clinical Course Of Adult Measles Cases
Tunçer Haznedaroğlu, Levent Hayat, Özgür R. Güner, Ufuk Dizer
Sayfalar 83 - 86

6.
Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)’nin Erkek Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı
The Anatomical And Histological Structure Of The Male Reproductive System Of Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)
Mustafa Yel
Sayfalar 87 - 94

7.
Farmasötik Şurupların Aerop Bakteri Sayısı, Salmonella sp. Ve Escherichia Coli Yönünden Araştırılması
The Search Of Pharmaceutical Syrup Samples For Aerop Bacteria Number, Salmonella sp. And Escherichia Coli
Sebahattin Yıldırım, Mustafa Yel
Sayfalar 95 - 98

DERLEME
8.
İnsan Ve Hayvan Sağlığı Üzerine Dioksinlerin Etkileri
Effects Of Dioxins On Human And Animal Health
Hidayet Yavuz, Mehmet Özdemir
Sayfalar 99 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Mantar Zehirlenmeleri Ve Tedavide Genel Yaklaşım
Mushroom Poisoning And General Approach To Therapy
Nur Akpolat Ergin
Sayfalar 109 - 118
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Organik Nitratlar, Tolerans Gelişmesi Ve Endotel İle İlişkisi
Organic Nitrates Development Of Tolerance And Interactions Between Endothelium
Emel Türkbey, Meral Güler
Sayfalar 119 - 126
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w