ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 71 (1)
Cilt: 71  Sayı: 1 - 2014
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2014-1 Cilt 71 Tüm Dergi
TBHEB 2014-1 Vol 71 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.60490  Sayfalar 0 - 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Yoğun bakım hastalarının kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik direnç yüzdelerindeki değişim
Changes in resistance percentage to antibiotics in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains isolated from blood cultures of intensive care unit patients
Berrin Uzun, Serdar Güngör, Nurbanu Sezak, İlhan Afşar, Müjde Şerifhan İlgün, Mustafa Demirci
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.68916  Sayfalar 1 - 8

3.
Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların besin öğesi içerikleri yönünden incelenmesi
Evaluation of the nutritional values of dietary foods for special medical purposes
Pınar Kaynar, Ayşe Kavaklı, Yıldırım Cesaretli, Hasan Irmak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.93899  Sayfalar 9 - 18

4.
Aile hekimleri ve uzmanlar arasında antimikrobiyallerin akılcı reçetelendirilmesi: tutum ve talepler
Rational prescription of antibiotics among family physicians and specialists: attitudes and demands
Nilay Çöplü, Mustafa Necmi İlhan, Emine Fusun Ciliv, Zeynep Belma Şenlik, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.27879  Sayfalar 19 - 26

5.
Sağlıklı görünümlü Eskişehir sokak köpeklerinde leishmaniosis ve toksoplasmosis seroprevalansının araştırılması
Seroprevalance of leishmaniosis and toxoplasmosis in healthy appearanced street dogs in Eskisehir
Nihal Doğan, Ayşegül Taylan Özkan, Cahit Babür, Cem Köse
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.56833  Sayfalar 27 - 34

OLGU SUNUMU
6.
Antitüberküloz tedaviye bağlı geç oluşan Addison olgusu
Addison’s Disease occurring in late stage of antituberculosis treatment
Ayşegül Şentürk, Hatice Kılıç, Funda Karaduman Yalçın, Hatice Canan Hasanoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.82787  Sayfalar 35 - 40

7.
Nadir bir yara enfeksiyonu etkeni: Achromobacter xylosoxidans (olgu sunumu)
A rare wound infection agent: Achromobacter xylosoxidans (a case report)
Mürşide Tunçel Başoğlu, Şule Öztan, H. Eray Çöpçü
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.02360  Sayfalar 41 - 44

DERLEME
8.
Genom projeleri 5N1H: ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve hangi popülasyonda?
Genome projects 5W1H: what, where, when, why, how and in which population?
Pelin Fidanoğlu, Nevin Belder, Beyza Erdoğan, Farid Rajebli, Özlem İlk, Hilal Özdag
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.14890  Sayfalar 45 - 60

LookUs & Online Makale
w