ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
26 Glukometrenin ölçüm kesinlik değerlendirmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 297-302 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.27132

26 Glukometrenin ölçüm kesinlik değerlendirmesi

Kubranur Unal
Ankara Polatlı Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Glukometre cihazları diyabet hastalarının kan glukoz düzeylerini etkin bir şekilde izlemelerine olanak sağlar. Bu çalışmada 26 adet glukometrenin ISO 15197’e göre analitik performans değerlendirmelerinden olan kesinlik (presizyon) ölçüm gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 26 glukometre cihazının her iki seviye kalite kontrol materyali ile gerçekleştirilen tekrarlanabilirlik ve ara kesinlik çalışma sonuçlarından %CV hesaplanmıştır. Tekrarlanabilirlik ve ara kesinlik çalışmalarından elde edilen sonuçlarının birbiri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlılığını kontrol etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.
BULGULAR: 26 glukometre cihazının 16 tanesinin tekrarlanabilirlik ve/veya ara kesinlik çalışmalarından elde edilen %CV değerlerinin >%5 olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizinde tekrarlanabilirlik açısından her iki seviyede glukometreler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Ara kesinlik çalışmasında glukometreler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile glukometrelerin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için cihazların satışına izin verildikten sonra farklı serilerde üretilmiş tüm cihazları denetleyecek bir sistem bulunması gerektiğinin önemi gösterilmiştir. Ayrıca her kurumun kullanılacak glukometre cihazlarının seçimi sırasında kendi analitik performans çalışmalarını yapmasını ve düzenli aralıklarla bu çalışmaları tekrarlamalarını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kan Glukozu Kişisel-İzlemi, Sonuçların tekrarlanabilirliği, Varyans (sapma) analizi

Evaluation of measurement precision of 26 glucometers

Kubranur Unal
Ankara Polatlı Public Hospital, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Glucometers enable diabetes patients to effectively monitor of their blood glucose levels. In this study,we aimed to confirm whether 26 glucometers fulfill the measurement precision requirements that are analytical performance evaluations according to ISO 15197.
METHODS: % CV was calculated from the repeatability and intermediate precision study results that were evaluated by two-level quality control material of the 26 glucometer. One way ANOVA analysis was performed to evaluate statistical significance of the difference between the results obtained from the reproducibility and intermediate precision studies.
RESULTS: It was determined that sixteen %CV values of the 26 glucometers obtained from the repeatability and intermediate precision study were > 5%. Statistically significant differences were found between the glucometers in the repeatability study (p<0,001), while statistically significant difference was found between the glucometers in the intermediate precision study.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we demonstrated that a control system is necessary to control all devices Also, we recommend that each institution should conduct their own analytical performance studies at the time of glucometer device selection and should check this studies periodically.

Keywords: Blood Glucose Self-Monitoring, Reproducibility of Results, Analysis of Variance

Kubranur Unal. Evaluation of measurement precision of 26 glucometers. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 297-302

Sorumlu Yazar: Kubranur Unal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w