ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 76 (3)
Cilt: 76  Sayı: 3 - 2019
1.
THDBD 2019-3 Cilt 76 Tüm Dergi
TBHEB 2019-3 Vol 76 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 230 - 377
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi
Microorganisms isolated from blood cultures and the change of their antimicrobial susceptibility patterns in the last five years
Tuba Müderris, Süreyya Gül Yurtsever, Nurten Baran, Rahim Özdemir, Hakan Er, Serdar Güngör, Ayşegül Aksoy Gökmen, Selçuk Kaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.65902  Sayfalar 231 - 242

3.
Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Yumuşak Plastik Oyuncaklarda Kurşun Düzeylerinin Ön Değerlendirilmesi
Preliminary Assessment of Lead Levels in Soft Plastic Toys by Flame Atomic Absorption Spectroscopy
Murat Bozalan, Vugar Ali TURKSOY, Bayram Yüksel, Gülin Güvendik, Tulin Soylemezoglu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.58234  Sayfalar 243 - 254

4.
Türkiye’de içme-kullanma suyu kalitesini izleyen sağlık çalışanlarına göre uygunsuzluk nedenleri ve çözüm önerileri
Drinking water non-compliance reasons and solutions according to the health professionals who monitor the drinking water in Turkey
Derya Çamur, Huseyin İlter, Murat Topbaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.05925  Sayfalar 255 - 266

5.
Kontamine sıvı el sabunlarına bağlı hastane infeksiyonu salgını analizi: Tek merkezli bir çalışma
Analysis of nosocomial outbreak caused by contamined liquid hand soaps: A single-center study
Rezan HARMAN, Mehmet Dokur
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.69862  Sayfalar 267 - 274

6.
Atakum Sahili'ndeki deniz suyu kalitesinin değerlendirilmesi, 2016
Evaluation of seawater quality of Atakum Beach, 2016
Özlem Terzi, AHMET TEVFIK SUNTER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.22230  Sayfalar 275 - 284

7.
Medyada Gıda Zehirlenmeleri
Food Poisoning In The Media
Merve Çetin, Fügen Durlu Özkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.83604  Sayfalar 285 - 296

8.
26 Glukometrenin ölçüm kesinlik değerlendirmesi
Evaluation of measurement precision of 26 glucometers
Kubranur Unal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.27132  Sayfalar 297 - 302

9.
ceftriaxone sodyumun kontrollü salımı için çok katmanlı polimerik filmler
Multilayer polymeric films for controlled release of ceftriaxone sodium
Aysel Kızıltay, Zeynep Gündoğan, İrem Erel Göktepe, Nesrin HASIRCI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.85579  Sayfalar 303 - 312

10.
Leishmaniasis şüpheli örneklerin kültür ve PCR sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of culture and PCR results of leishmaniasis suspected samples
Selma Usluca
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.76258  Sayfalar 313 - 320

11.
Yüksek riskli human papilloma virüs saptanan hastaların histopatolojik sonuçları
Histopathological results of high risk hpv dna detected patients
Güven Güney
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.73555  Sayfalar 321 - 328

12.
Çocuk hastalarda grup A streptokok tonsillofarenjitinde hızlı antijen testinin değerlendirilmesi
Evaluation of rapid antijen test in child patients with group A streptococcal tonsillopharyngitis
Fikriye Milletli Sezgin, Erdal Ünlü
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54036  Sayfalar 329 - 334

13.
Subakut Sklerozan Panensefalit tanısında kızamık spesifik intratekal antikor sentez indeksi sonuçlarının önemi
Importance of measles-specific intrathecal antibody synthesis index results in the diagnosis of subacute sclerosing panencephalitis
Yasemin Cosgun, Pervin Özelci, Omur Altınsoy, Gülay Korukluoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93764  Sayfalar 335 - 340

14.
Çiğ balık örneklerinden izole edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis suşlarının gıda güvenliği yönünden bazı özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of some food safety-related characteristics of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis strains isolated from raw fish samples
Onur Karaalioğlu, SINE OZMEN TOGAY, Mustafa AY, Gözde Soysal, Mine Çardak, Ufuk Bagcı, Özlem EROL TINAZTEPE
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.97268  Sayfalar 341 - 352

DERLEME
15.
Bağırsak Mikrobiyotası ve Obezite İlişkisi
Relationship Between Obesity and Gut Microbiota
Bengül Durmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.50375  Sayfalar 353 - 360

16.
Halk sağlığı bakış açısıyla gıda kaynaklı krizler ve önleme yaklaşımları
Foodborne crisis and preventive approach in public health perspective
Zehra Gürel, DILEK ASLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.34711  Sayfalar 361 - 376

LookUs & Online Makale
w