ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 73 (1)
Cilt: 73  Sayı: 1 - 2016
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2016-1 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-1 Vol 73 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.02438  Sayfalar 0 - 98
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Vankomisin Dirençli Enterokok Suşlarının rep-PCR Yöntemi ile Klonal Analizlerinin Değerlendirilmesi
Clonal Analysis of Vancomycin-Resistant Enterocci Strains by rep-PCR Method
Seyit Ahmet Bayık, İpek Mumcuoğlu, Şenol Kurşun, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.94809  Sayfalar 1 - 8

3.
Karbapenemlere Dirençli Non-Fermenter Gram Negatif Basillerde Antibiyotik Direnci ve Metallo-Beta-Laktamaz Pozitifliği
Antibiotic Resistance and Metallo-Beta-Lactamase Positivity in Carbapenem-Resistant Non-Fermentative Gram-Negative Bacilli
Mustafa Güzel, Yasemin Genç, Altan Aksoy, Penka Moncheva, Petya Hristova
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.55706  Sayfalar 9 - 14

4.
Hastanemizde Üç Yıllık Süreçte Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida albicans ve non-albicans Candida Türlerinin Etken Olduğu Kandidemilerdeki Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
Evaluation of Risk factors of Candida albicans and non-albicans Candida Candidemia in a Tertiary-Care Hospital for Three Years.
Hikmet Eda Alışkan, Emine Duygu Bozkırlı, Şule Çolakoğlu, Müge Demirbilek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.49369  Sayfalar 15 - 24

5.
Çeşitli Klinik Örneklerden 2006-2011 Yılları Arasında İzole Edilen Acinetobacter Türleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Acinetobacter species isolated from various clinical specimens between 2006-2011 years and their susceptibilities against antibiotics
Cafer Eroğlu, Nevzat Ünal, Adil Karadağ, Hava Yılmaz, İbrahim Çağatay Acuner, Murat Günaydın
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.68915  Sayfalar 25 - 32

6.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Başvuran Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Gözlenen Anti-Toxoplasma IgM- IgG Seropozitifliği
Evaluation of anti-Toxoplasma IgM-IgG Seropositivity among Women in Reproductive Period, Who Amitted to Suleyman Demirel University Hospital
Ayşe Aynali, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Esra Nur Tola, Süleyman Önal, Emel Sesli Çetin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.35683  Sayfalar 33 - 38

7.
Bir üniversite hastanesindeki yardımcı personelin hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge and attitudes of a university hospital auxiliary staff about hospital infections
Selma İnfal, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.93064  Sayfalar 39 - 48

OLGU SUNUMU
8.
Olgu raporu: Vibrio alginolyticus’a bağlı bir eksternal otit olgusu
Case report: A case of otitis externa due to Vibrio alginolyticus
Irmak Baran, Aydın Acar, Yasemin Genç, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.90592  Sayfalar 49 - 54

DERLEME
9.
Aşı Epidemiyolojisi: Aşı ve Aşılamanın Etkileri İçin Epidemiyolojik Ölçütler
Vaccine Epidemiology: Epidemiologic Measures of the Effects of a Vaccine and Vaccination
Can Hüseyin Hekimoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.90377  Sayfalar 55 - 70

10.
İnsan Ve Hayvan Sağlığı Açısından Risk Oluşturan Enterokokal Biyofilm Yapısının Doğası
The Nature Of Enterococcal Biofilm Structure, A Risk Factor For Human And Animal Health
Maryam Dıanı, Mohammad Nima Arıafar, Nefise Akçelik
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.48802  Sayfalar 71 - 80

11.
Polikistik over sendromu ve moleküler yaklaşımlar
Polycystic ovary syndrome and molecular approaches
Alp Aydos, Yasemin Öztemur, Bala Gür Dedeoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.09327  Sayfalar 81 - 88

12.
Yeniden önem kazanan arboviral enfeksiyon etkeni: Zika virüs
An re-emerging arboviral infectious agent: Zika virus
Yavuz Uyar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.80269  Sayfalar 89 - 98

LookUs & Online Makale
w