ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 68 (2)
Cilt: 68  Sayı: 2 - 2011
ARAŞTIRMA
1.
Agaricus sylvaticus mantarının kemoterapi gören meme kanseri hastalarında besin takviyesi olarak hematolojik ve bağışıklık sistemine etkisi
Effect of dietary supplementation with Agaricus sylvaticus fungus on the hematology and immunology systems of breast cancer patients undergoing chemotherapy.
Fabiana Valadares, Maria Rita Carvalho Garbi Novaes, Roberto Cañete Villafranca, Marília Da Cunha Menezes, Mariana Campos Reis, Daniella Rodrigues Gonçalves
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.97759  Sayfalar 59 - 72

TÜM DERGİ
2.
2011-2 Tüm Dergi
2011-2 Full Printed Journal

Sayfalar 59 - 113
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
ÇİĞ SÜT VE PEYNİR ÖRNEKLERİNDEN Staphylococcus aureus ve KOAGULAZ NEGATİF STAFİLOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Identification and Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus and Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Raw Milk and Cheese Samples
Nihal Yücel, Yeliz Anıl
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.58070  Sayfalar 73 - 78

4.
Tokat ili Erbaa Devlet Hastanesine başvuran Kene tutunması olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of tick bite cases admitted to the Tokat Erbaa State Hospital
İbak Gönen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.44227  Sayfalar 79 - 84

5.
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterococcus Faecalis ve Enterococcus Faecium Suşlarının Antibiyotik Direnci
Antibiotic Resistance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Isolated from Various Clinical Samples
Murat Aral, Nuriye İsmihan Ece Paköz, İbrahim Aral, Serpil Doğan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.53315  Sayfalar 85 - 92

OLGU SUNUMU
6.
Alt Göz Kapağında Şarbon: Olgu Sunumu
Anthrax On Lower Eyelid: A Case Report
Recep Tekin, Mustafa Kemal Çelen, Vuslat Boşnak, İhsan Çaça, Celal Ayaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.12599  Sayfalar 93 - 96

DERLEME
7.
Mikrobiyolojide Kullanılan Hızlı Tanı Yöntemleri
Rapid Diagnostic Methods in Microbiology
Zeki Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.96530  Sayfalar 97 - 104

8.
Su Kalitesinin İyileştirilmesinde Ozon Kullanımı ve Kimyasal Etkileri
Use of Ozone For İmproving of Water Quality and Its Chemical Effects
Sibel Uzun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.46330  Sayfalar 105 - 113

LookUs & Online Makale
w