ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 74 (Su Kongresi)
Cilt: 74  Ek: Su Kongresi - 2017
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2017 Cilt 74 Ek-1 Tüm Dergi
TBHEB 2017 Vol 74 Supplement-1 Full Printed Journal
Utku Ercömart
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.98215  Sayfalar 0 - 170
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EK
2.
Su örneklerinde norovirüs varlığının cross-flow mikrofiltrasyon ve RT-PCR ile belirlenmesi
Determination of norovirus in water samples by cross-flow microfiltration and RT-PCR
Pınar Kaynar, Mustafa Yılmaz, Özgül Semizoğlu, Zehra İrem Eriş, Fatma Karadeniz Dursun, Yıldırım Cesaretli, Mustafa Kemal Başaralı, İrfan Şencan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.67699  Sayfalar 1 - 6

3.
İçme Kullanma Sularındaki Cryptosporidium Ookist ve Giardia Kistlerinin Analizinde Ts Iso 15553 Standart Yönteminin Uygulanabilirliğinin Dış Kalite Kontrol Numunesi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of the Applicability of the Standard Method of Ts Iso 15553 in Analysis of Cryptosporidium Oocysts and Giardia Cysts in Drinking Waters Using External Quality Control Samples
Şule Şenses Ergül, Pınar Kaynar, Mustafa Yılmaz, Yıldırım Cesaretli, Mustafa Kemal Başarılı, İrfan Şencan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.56514  Sayfalar 7 - 12

4.
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde Görülen Akut Barsak Enfeksiyonu Vaka Artışı İncelemesi, Ağustos 2016
The Investigation of Acute Gastroenteritis Cases, Elbistan District, Kahramanmaras Province, August 2016
Selda Şahan, Şenol Yılmaz, Selmur Topal, Fatma Özarslan, Ayşe Çeliker Yenice, Dilek Cemil Göktaş, Fehminaz Temel, Ali Göktepe, İrfan Şencan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.91069  Sayfalar 13 - 20

5.
Trabzon ilinde halk çeşmelerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi
The physical, chemical and microbiological analysis of public fountains in Trabzon city
Sertaç Çankaya, Murat Topbaş, Asuman Yavuzyılmaz, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü, Serdar Karakullukçu, C.ceyda Kolaylı, İrem Dilaver, Gufran Acar, Büşra Parlak, Kübra Şahin, Köksal Hamzaoğlu, Cihan Bölükbaş, Gamze Çan, N.ercüment Beyhun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.54037  Sayfalar 21 - 28

6.
Borlu atık sulardan izole edilen siyanobakterilerin antimikrobiyal aktiviteleri
Antimicrobial activity of cyanobacteria isolated from waste water containing boron
Meral Yılmaz Cankılıç, Nalan Yılmaz Sarıözlü
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.79106  Sayfalar 29 - 34

7.
Süs Balığı Satışı Yapılan Akvaryumlardan İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Araştırılması
Investigation of Antimicrobial Resistance Profiles of Gram Negative Bacteria Isolated from Ornamental Fish Aquariums in Petshops
Esra Özkaya, Kurtuluş Buruk, Neşe Kaklıkkaya, İlknur Tosun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.18292  Sayfalar 35 - 40

8.
Sularda Pestisitlerin LC-MS/MS ile Belirlenmesi
Determination of Pesticides in Water by LC-MS/MS
Zehra Baloğlu, Edibe N. Bozkurt, Arzu Binici
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.09798  Sayfalar 41 - 48

9.
Halk sağlığı için tehdit oluşturan fenolün sulardan düşük maliyetli bir aktif karbon ile giderimi
Removal of phenol, threat to public health, from water by a low cost activated carbon
Behzat Balcı, Fatma Elçin Erkurt, Emine Su Turan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.33044  Sayfalar 49 - 54

10.
Türkiye'nin su ayak izi değerlendirmesi
An evaluation of Turkey's water footprint
Emine Su Turan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.29592  Sayfalar 55 - 62

11.
Sağlık Kuruluşlarının Su Kullanım Etkinliklerinin İller Düzeyinde Belirlenmesi
Efficiency of Water Utilization in Health Institutions Based on Provinces
Gül İmamoğlu, Yıldız Köse, Emrullah Demirci
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.92259  Sayfalar 63 - 72

12.
Evsel atıksu arıtma tesislerinin sucul ekosisteme mikroplastik tehditi
Microplastic threat to aquatic ecosystems of the municipal wastewater treatment plant
Ceyhun Akarsu, Ahmet Erkan Kıdeyş, Halil Kumbur
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.36845  Sayfalar 73 - 78

13.
Yapay Sulak Alanlarda Atıksu RehabilitasyonundaKullanılan Salvinia natans ve Lemna minor Bitki Türlerinin Su Kalitesine Olan Etkileri
The Water Quality Effects of Salvinia natans and Lemna minor Plant Which Used for Rehabilitation of Wastewater on The Artificial Wetlands
Aslı Güneş, Rajeev Kumar, Taylan Pek, Mithat Yüksel, Nalan Kabay
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.65376  Sayfalar 79 - 86

14.
Phaselis-Antalya yüzme alanında rekreasyonal yat/bot atıksuları ve insan aktivitelerinin yüzme suyu ve halk sağlığı üzerine etkileri
The effects of recreational yacht/bot sewage discharge and human activities on bathing water quality and public health in Phaselis/Antalya swimming area
Gönül Tuğrul İçemer, Yasemin Büşra Bayrak Çamlıca, Tuğçe Atıcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.43154  Sayfalar 87 - 94

15.
Bitlis İli Köy Muhtarlarının Klorlama İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Farkındalık Durumlarının Belirlenmesi
Determination of Level of Knowledge and Awareness Among Village Headmen in Bitlis Province Regarding Chlorination
Yunus Emre Bulut, Ümmühan Evcil, Süleyman Adıktı, Mehmet Kökel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.24392  Sayfalar 95 - 100

16.
Ildır Ve Güllük Körfezlerindeki Balık Çiftliklerinin Yer Seçiminde Deniz Taban Morfolojisi Ve Yüzey Yapılarının Önemi
The Importance of Marıne Base Morphology and Surface Structures in the Selection of Fish Farms in Ildır And Gulluk Gulf
Tarık İlhan, Ezgi Talas, Barış Akçalı, Muhammet Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.57689  Sayfalar 101 - 104

17.
İzmir içme suyu sistemi için “CARVER” yöntemi ile risk analizi
Risk analysis for İzmir drinking water system with “CARVER” method
Fulden Eskicioğlu, Efem Bilgiç, Orhan Gündüz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.65768  Sayfalar 105 - 112

18.
Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları
Opinions and Behaviors on Use of Packaged Water Among the People Applying to Family Health Centers in Kayseri City Center
Arda Borlu, Elçin Balcı, Ahmet Öztürk
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.21932  Sayfalar 113 - 118

19.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hazır Su Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of bottled water usage status of medical faculty students
Dilek Ener, Sinem Sıpçık, Kaffar Işık, İskender Gün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.47967  Sayfalar 119 - 124

20.
Konya ili Meram ilçesine bağlı aile sağlığı merkezlerine başvuran kadınlarda içme suyu kullanım tercihleri
Drinking Water Usage Preferences of Women Who Apply to Family Health Centers in Meram District of Konya City Center
Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Yusuf Kenan Boyraz, Lütfi Saltuk Demir, Özlen Tekin, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.13471  Sayfalar 125 - 130

21.
Mavi Bayrak Uygulamaları Kapsamında Mersin İlindeki Deniz Suyu Mikrobiyolojik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Microbiological Analysis of Sea Water in Mersin withnin the Context of Blue Flag Implementations
Tuba Duygu Yılmaz, Ferhat Coşkun, Sema Çelik, Serdar Deniz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.60134  Sayfalar 131 - 134

22.
Malatya ilinde yaşayan genç yetişkinlerin su tüketim davranışlarının değerlendirilmesi
Evaluation of water consumption behaviors of young adults living in Malatya
Erkan Pehlivan, Burak Mete, Deniz Bektaş, Semra Bayat, Ayşegül Kart
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.14623  Sayfalar 135 - 142

23.
Huzurevi ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Water Consumption And Related Factors In Elderly People Who Lived In Nursing Home And Home Abstract
Gamze Muz, Kamuran Özdil, Gülyeter Erdoğan, Fatma Sezer
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.46503  Sayfalar 143 - 150

24.
Tekirdağ İlinde Klorlama İşlemlerinin Yönetimi ve Sürdürülmesi
Management and Maintenance of Chlorination Processes in Tekirdağ Province
Şafak Başa, İbrahim İçöz, Deniz Aktaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.54265  Sayfalar 151 - 156

25.
Köy Sağlık Evlerinde Çalışan Sağlık Personelinin
Ambalajlanmış Su Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları
Özkan Yaşayancan, Cihat Zülfüoğulları, Esra Ser Demir, Seyhan Özelce
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.77200  Sayfalar 157 - 162

26.
Trabzon ili Ortahisar ilçesindeki kafe / restoranlarda su kullanımı ve tüketimi
Water consumption and usage in cafes / restaurants in Ortahisar district of Trabzon province
İrem Dilaver, Yusuf Demirtaş, Murat Topbaş, Sertaç Çankaya, Serdar Karakullukçu, Gufran Acar, Büşra Parlak, Kübra Şahin, Gamze Çan, Nazım Ercüment Beyhun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.76487  Sayfalar 163 - 170

LookUs & Online Makale
w