ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 75 (2)
Cilt: 75  Sayı: 2 - 2018
1.
İdrar Örneklerinden MALDI-TOF MS Sistemi İle Direkt Bakteri Tanımlanması
Definition Of Direct Bacteria By MALDI-TOF MS System From Urinary Examples
Ayşe Nuriye Varışlı, Gülşen Çetin Hazırolan, Altan Aksoy, Neriman Aksu Koca
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87598  Sayfalar 101 - 108

2.
THDBD 2018-2 Cilt 75 Tüm Dergi
TBHEB 2018-2 Vol 75 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 101 - 224
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Farklı klinik örneklerden izole edilen çoğul dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin, kolistin direncinin disk difüzyon, E-test ve otomatize sistem yöntemleri ile karşılaştırılması
Comparison of disc diffusion, E-test and automated system methods for the determination of resistance to tigecyclin and colistin by multiple resistant Acinetobacter baumannii isolates which isolated from different samples
Nuriye İsmihan Ece Paköz, Esra Kaya, Zarife Orhan, Arzu Kayış, Murat Aral
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.13334  Sayfalar 109 - 116

4.
Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sistemi İlk Dış Kalite Güvencesi Laboratuvar Yeterlilik Değerlendirmesi
The First External Quality Assurance Laboratory Proficiency Assesment Study of National Antimicrobial Resistance Surveillance System in Turkey
Nilay Çöplü, Zeynep Gülay, Fehminaz Temel, Hüsniye Şimşek, Neşe Göl, Dilber Aktaş, Gülçin Bayramoğlu, Cüneyt Özakın, Mete Eyigör, Duygu Perçin, Kezban Gürdoğan, Murad Bayram
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.10437  Sayfalar 117 - 126

5.
Spotchem EZ SP-4430 Kuru Kimya Cihazında Çalışılan Bazı Biyokimya Testlerinin Verifikasyonu
Verification Of Some Biochemistry Tests That To Be Analyzed In Spotchem EZ SP-4430 Dry Chemistry System
Yakup Dülgeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.49344  Sayfalar 127 - 134

ARAŞTIRMA
6.
Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında ortam kontrolü nasıl yapılır?
How to control of the workspace environment in the molecular microbiology laboratory?
Dilek Güldemir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.83713  Sayfalar 135 - 142

7.
TS EN ISO/IEC 17025 standart kapsamında akredite olan su laboratuvarlarında müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi
Evaluation of customer satisfaction in water laboratories which are accredited within the scope of TS EN ISO/IEC 17025 standard
Pınar Kaynar, Mukaddes Şenses, Sibel Karaca, Yıldırım Cesaretli
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.74508  Sayfalar 143 - 152

8.
Adana ilindeki bazı çiftçilerin genetiği değiştirilmiş tohumlar hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları
The level of knowledge and attitudes of some farmers in Adana province about genetically modified seeds
Özcan Aygün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.02223  Sayfalar 153 - 168

9.
Nedene yönelik çözümlerle artan aşılanma oranları: ikinci basamak hastane örneği
Increased rates of vaccination among healthcare workers through cause-directed solutions: a state hospital example
Zehra Karacaer, Husrev Diktas
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.91887  Sayfalar 169 - 174

10.
Adıyaman ili Kâhta ilçesinde bir öğrenci yurdunda görülen gıda kaynaklı salgın, Şubat 2015
A foodborne outbreak in a dormitory in Kahta District in Adiyaman Province, February 2015
Zeynep Güneş Çelebi, Demet Börekçi, Figen Sezen, Fehminaz Temel, Mustafa Dost
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.75547  Sayfalar 175 - 182

11.
Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Dirençleri 2010-2015
Microorganisms and Antibiotic Resistances Isolated from Wound Cultures 2010-2015
Nezire Mine Turhanoğlu, Esra Koyuncu, Fulya Bayındır Bilman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.56338  Sayfalar 183 - 194

12.
Kuaför Salonlarındaki Kimyasallara Mesleki Maruziyet ve Sağlık Riski
Occupational Exposure to the Chemicals in Hairdressing Salons and Health Risk
Ayça Aktaş Şüküroğlu, Sema Burgaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.36539  Sayfalar 195 - 212

13.
Kardiyovasküler hastalıklarda barsak mikrobiyotasının rolü
The role of gut microbiota in cardiovascular diseases
Zinnet Şevval Aksoyalp, Cahit Nacitarhan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.32068  Sayfalar 213 - 224

LookUs & Online Makale
w